Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

ΤΟ ΙΑ' ΕΩΘΙΝΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ "ΦΑΝΕΡΩΝ ΕΑΥΤΟΝ" ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ (ΨΑΛΛΕΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ Μ.Χ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ)

Το ενδέκατον Αναστάσιμον εωθινόν δοξαστικόν ιδιόμελον

Ποίημα Λέοντος βασιλέως του σοφού

Ήχος πλ. Δ

Φανερών εαυτόν, τοις Μαθηταίς σου Σωτήρ μετά την Ανάστασιν, Σίμωνι δέδωκας την των προβάτων νομήν, εις αγάπης αντέκτισιν, την του ποιμένειν φροντίδα αιτών. Διό και έλεγες: Ει φιλείς με Πέτρε, ποίμαινε τα αρνία μου, ποίμαινε τα πρόβατά μου. ο δέ ευθέως ενδεικνύμενος το φιλόστοργον, περί του άλλου Μαθητού επυνθάνετο. Ων ταις πρεσβείαις Χριστέ, την ποίμνην σου διαφύλαττε, εκ λύκων λυμαινομένων αυτήν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Φανερώνωντας τον Εαυτό Σου, Σωτήρ, στους μαθητές Σου μετά την Ανάστασι, έδωκες στον Σίμωνα Πέτρο τη διαποίμανση των προβάτων Σου, ζητώντας του να φροντίζει με προσοχή αυτό το έργο, για να ανταποδώσει την αγάπη Σου προς αυτόν και να αποδείξει την αγάπη του σ’ Εσένα. Γι’ αυτό και του έλεγες: Εάν πράγματι με αγαπάς, Πέτρε, ποίμαινε τα αρνία μου, τα άκακα παιδιά μου, ποίμαινε τα πρόβατά μου, τα μέλη της εκκλησίας μου. Εκείνος όμως, δείχνοντας την αγάπη και τη στοργή του, ρωτούσε για τον άλλο μαθητή, τον Ιωάννη, που ακολουθούσε. Με τις πρεσβείες λοιπόν, Κύριε, αυτών των αποστόλων Σου, φύλαγε την λογική σου ποίμνη, την εκκλησία Σου, από τους αιρετικούς, που σαν λύκοι ορμούν να την κατασπαράξουν.

Απόδοση Μοναχής Θεοδοσίας

Ψάλλει ο μακαριστός Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μ.Χ.Ε. Δημήτριος Σουρλαντζης

ΠΗΓΗ:www.orp.gr