Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ
                                   
Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὅτι τήν Κυριακή, 2 Ἀπριλίου 2017 καί ὥρα 18:00, κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ε΄ Κατανυκτικοῦ  Ἑσπερινοῦ  στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης, θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Κωνσταντῖνος Σακαρίδης, Προϊστάμενος τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ», μέ θέμα: «Κάθαρση, φωτισμός, θέωση».ΕΚ  ΤΗΣ   ΙΕΡΑΣ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                                
                                                                                ΞΑΝΘΗ  2-04-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ»
Ὁ Κύριος βαδίζει πρός τό μαρτύριο καί οἱ Μαθητές Του ὀνειρεύονται μεγαλεῖα. Τούς προλέγει τό σταυρικό Του Θάνατο καί ἐκεῖνοι, χωρίς νά πολυκαταλαβαίνουν τήν τραγικότητα τῆς προφητείας, διαποτισμένοι ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα τῆς φιλοδοξίας, ποθοῦν τιμητικές διακρίσεις. Ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης σπεύδουν νά προλάβουν τούς ἄλλους στήν ἐξασφάλιση τῶν πρωτείων.
Διδάσκαλε, τοῦ λένε, τώρα πού θά καθίσεις σέ θρόνο βασιλικό, δῶσε μας τίς δύο πρῶτες θέσεις στό βασίλειό Σου. Κᾶνε μας τή χάρη νά καθίσουμε ὁ ἕνας στά δεξιά σου κι ὁ ἄλλος στά ἀριστερά Σου. Ὁ Κύριος τούς κοιτάζει περίλυπα: «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε», τούς ἀπαντᾶ μέ πόνο.  Δέν ξέρετε τί ζητᾶτε. Ἐγώ σᾶς μιλῶ γιά θυσίες καί σεῖς ποθεῖτε πρωτοκαθεδρίες.
Πόσες καί πόσες φορές ὁ Χριστός ἀναγκάζεται νά ἐπαναλάβη τόν ἵδιο λόγο σέ πολλούς μαθητές Του καί σήμερα. Πόσο μικροπρεπεῖς εἶναι συχνά οἱ πόθοι καί τά αἰτήματά μας! Λαχταρᾶμε τιμές, διακρίσεις, πρωτεῖα, δύναμη, χρῆμα, δόξα, ἐπιβολή στόν κόσμο αὐτό. Καί τό τραγικό εἶναι ὅτι τά ζητᾶμε ἀπό  Ἐκεῖνον πού περιφρόνησε αὐτά καί ἀποκάλυψε τή μηδαμινότητά τους.
  Ὁ ἕνας ζητᾶ ἀπό τόν Χριστό νά τοῦ ἐξασφαλίσει κέρδη πολλά.  Ὁ ἄλλος δέν παύει νά ποθεῖ θέσεις καί ἀξιώματα στήν πολιτεία ἤ καί στή Ἐκκλησία.  Στήν ἐποχή μας, πού ἡ κοσμική νοοτροπία βρίσκεται σέ ἔξαρση, οἱ ἄνθρωποι εὔχονται καί προσπαθοῦν νά δίνουν ὅσο τό δυνατό λιγότερα καί νά παίρνουν ὅσό τό δυνατό περισσότερα. Σ’ αὐτἠ τήν τάση χρειάζεται ριζική ἀναθεώρηση. Τό ὀρθό αἴτημα δέν εἶναι «τί ἐξυπηρέτηση μπορῶ νά περιμένω ἀπό τούς ἄλλους», ἀλλά «τί βοήθεια μπορῶ νά προσφέρω».
Τό μεγαλεῖο πού ζητᾶμε ἀναμένοντας ἔκτακτες εὐκαιρίες, βρίσκεται στά χέρια μας, στήν  καθημερινή ἁπλή πραγματικότητα ὅταν εἴμαστε ἕτοιμοι νά διακονοῦμε τούς ἄλλους, χωρίς καμμιά ἀπαίτηση ἀνταποδόσεως, ἀναγνωρίσεως. Ἀς ἀναλογισθοῦμε πόσο συντελοῦν στήν ἀνύψωση τῆς ζωῆς μας οἱ σεμνοί ἐκεῖνοι ἄνθρωποι πού χωρίς πολλά λόγια καί διαφημίσεις ἐξυπηρετοῦν καί θυσιάζονται γιά τούς ἀλλους.           
Πρόκειται γιά ἕνα μεγαλεῖο ἐσωτερικό. Διότι εἶναι κάτι πού μᾶς κάνει, νά μοιάζουμε οὐσιαστικά μέ τό Χριστό τόν μεγάλο «διάκονο» τῶν ἀνθρώπων.  Ἐκεῖνον πού δέν ἦλθε νά ὑπηρετηθῆ, ἄλλα νά ὑπηρετήσει καί νά δώσει τή ζωή του λύτρο ἀντί πολλῶν.
Πρόκειται γιά τή μεταμόρφωση τῆς ζωῆς μας σύμφωνα μέ τήν δική Του, γιά τήν ἀνύψωση της πρός τόν τελικό της σκοπό, πρός τήν θέωση.  

               ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Παρασκευή 31-3-2017     Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν πανηγυ-
ΩΡΑ: 19:00-21:00                      ριζοντα Ἱερό Ναό Ἀκαθίστου Ὕμνου Ξάνθης.    


Σάββατο 1-4-2017              Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων
ΩΡΑ: 07:00-10:30                       Ταξιαρχῶν Γκιώνας.                                             

Κυριακή 2-4-2017                  Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Νικολάου Ξάνθης.

ΩΡΑ: 18:00-20:00               Ε΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό 
                                              Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

Τετάρτη 5-4-2017           Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώ-          
ΩΡΑ: 18:00-20:00                  ρων εἰς τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πηγαδίων.


                              ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 26/3-1/4/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  26/03/17 - 01/04/17

ΚΥΡΙΑΚΗ  26/03/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
18:00μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κὸς Ἐ­σπε­ρι­νὸς – Ὁ­μι­λί­α

ΤΡΙΤΗ  28/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Ἀ­πόδει­πνο

ΤΕΤΑΡΤΗ  29/03/2017
17:00μ.μ. Μικρό Ἀ­πόδει­πνο – Μέ­γας Κα­νὼν

ΠΕΜΠΤΗ  30/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Ἀ­πόδει­πνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31/03/2017
07:00π.μ. Ὦ­ρες – Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α – Ἁ­γι­α­σμὸς
19:00μ.μ. Ἀ­κο­λου­θί­α Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου

ΣΑΒΒΑΤΟ  01/04/2017
06:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς 


Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ

Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὅτι τήν Κυριακή, 26η Μαρτίου 2017 καί ὥρα 18:00, κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Δ΄ Κατανυκτικοῦ  Ἑσπερινοῦ  στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης, θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μιχαήλ Σαντοριναῖος, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Γρηγόρησον ὦ ψυχή μου, ἵνα χρηματίσεις νοῦς ὁρῶν τόν Θεόν».ΕΚ  ΤΗΣ   ΙΕΡΑΣ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                        
                                                                               ΞΑΝΘΗ  26-03-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Η ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ»
Ἕνα δυστυχισμένο παιδὶ στέκει αἰχμάλωτο μιᾶς σκληρῆς κυριαρχίας: τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου. Ψυχικὰ καί σωματικὰ τὸ ἔχει τσακίσει. Ὅσοι βρίσκονται γύρω του καὶ παρακολουθοῦν τὴν τραγωδία, ἀποδεικνύονται ἀνίκανοι νὰ τὸ βοηθήσουν. Μὲ τὴν ἀπιστία τους ὀρθώνονται ἐμπόδια στὴ λύτρωσή του. Σ’ αὐτὸ τὸ δύσπιστο κόσμο ἀνήκουν ὄχι μόνο οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἰησοῦ, οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, ἀλλ’ ἀκόμη καὶ οἱ μαθητές του καὶ οἱ ἀμέσως ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὸ βασανισμένο παιδὶ -ὅπως ὁ πατέρας του. Τὴ διάχυτη δυσπιστία στὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τοῦ δαιμονικοῦ κατεστημένου ἐκφράζει παραστατικὰ ὁ διάλογος μὲ τὸν πατέρα τοῦ παιδιοῦ.
«Πόσος καιρὸς εἶναι ἀπὸ τότε ποὺ τοῦ συνέβη αὐτό;» ρωτάει ὁ Ἰησοῦς, καθὼς τὸ παιδὶ κυλιόταν κάτω καὶ ἄφριζε, ἐξουθενωμένο ἀπὸ τὸ δαίμονα. «Ἀπό τὰ παιδικά του χρόνια», ἦταν ἡ ἀπάντηση. «Πολλὲς φορὲς καὶ στὴ φωτιὰ τὸν ἔστειλε καὶ στὰ νερά, γιὰ νὰ τὸν ἐξολοθρεύσει. Ἀλλὰ ἂν μπορεῖς νὰ κάνεις κάτι, βοήθησέ μας, σπλαχνίσου μας.» Μαζί μέ τήν ἀπόγνωση πού τυραννοῦσε τήν καρδιά του, ἡ ἀμφιβολία τήν δάγκωνε καί τήν μάτωνε.
Ἡ σκιὰ τῆς ἀμφιβολίας δὲν ἔπαψε νὰ πέφτει βαριὰ στὴ σκέψη καὶ τὴν καρδιὰ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀμφιβολία ὅμως σκοτίζει τήν σκέψη, τῆς κλείνει τόν ὁρίζοντα, νεκρώνει τήν ἐλπίδα, τήν τυλίγει στό σκοτάδι. 
Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ὑπερνίκηση τὸ ὑποδεικνύει ὁ Κύριος. Τὸ δεύτερο τὸ καθορίζει ἡ συμπεριφορὰ τοῦ πατέρα. «Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε «Τὸ θέμα δὲν εἶναι ἂν ἐγὼ μπορῶ νὰ θεραπεύσω τὸ παιδί σου, ἀλλά ἂν ἐσὺ μπορεῖς νὰ πιστέψεις. Σ’ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἀναζήτησε τὴ λύση τοῦ δράματός σου. Στὴν καρδιά σου. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ ἐμπόδιο. 

Τὸ κλειδὶ γιὰ ν’ ἀνοίξουν οἱ βαρειὰ κλεισμένες πόρτες, μὴν τὸ ζητᾶμε ἀλλοῦ. Ἐμεῖς τὸ ἔχουμε. Τὸ πετάξαμε στὴ σκοτεινὴ γωνιὰ τῶν δισταγμῶν καὶ τῆς ἀμφιβολίας μας. Ἀπὸ κεῖ θὰ πρέπει τὸ συντομότερο νὰ τὸ ἀνασύρουμε. Τὸ κλειδὶ αὐτὸ εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη -ἡ δική μας, συνειδητή, προσωπικὴ πίστη- στὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ πρέπει νὰ ἰσχυροποιηθεῖ καί νὰ πάρει στὴ ζωή μας τὴν κεντρικὴ θέση ποὺ τῆς ἁρμόζει.           Ἡ καρδιά τοῦ πατέρα ἀναταράζεται, καθώς συναισθάνεται ὅτι ὁ ἴδιος στέκει μέ τήν ἀπιστία του ἐμπόδιο στή θεραπεία τοῦ παιδιοῦ του καί μέ μιά ὕστατη προσπάθεια ἀπελευθερώνεται ἀπό τά δεσμά τῆς δυσπιστίας, φωνάζει «Πιστεύω Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Μέ ἀνάλογη διάθεση ἄς πλησιάζουμε καί ἄς παλεύουμε μέ τήν ἀμφιβολία στίς ἀποτυχίες, στίς θλίψεις, στίς ἀπογοητεύσεις τῆς ζωῆς μας. «Πιστεύω Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ».              
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Παρασκευή 24-03-2017      Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερό
ΩΡΑ: 16:00-17:30                       Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἐχίνου.                      

ΩΡΑ: 18:00-19:30                            Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερό
                                              Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σταυρουπόλεως

Σάββατο 25-03-2017            Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

ΩΡΑ: 10:30                                     Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνική Ἑορτῇ.

Κυριακή 26-03-2017     Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου
ΩΡΑ: 07:00-10:30                     Ἐρασμίου.

ΩΡΑ: 18:00-20:00                       Δ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό 
                                             Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

Τετάρτη 29-03-2017            Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων          
ΩΡΑ: 18:30-20:00                    Δώρων εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Πολυσίτου.

                                  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓ.  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓνωστοποιείται ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 και ώρα 18:00 μ.μ.

μετά τον Κατανυκτικό Εσπερινό, θα μιλήσει στην αίθουσα του Ναού 

ο π. Βασίλειος Βερβερίδης (εφημέριος του Ι.Ν.Αγ.Δημητρίου Άνω Καρυόφυτου

και Αρχιερατικός Επίτροπος Περιφέρειας Σταυρουπόλεως)

 Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 19-25/3/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  19/03/17 - 25/03/17

ΚΥΡΙΑΚΗ  19/03/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο
17:00π.μ. Κατηχητικό Νηπίων – 2α Δημοτικού
18:00μ.μ. Κατηχητικό Δημοτικού (3η – 6η Δημοτικού)

ΤΡΙΤΗ  21/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Ἀ­πόδει­πνο

ΠΕΜΠΤΗ  23/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Ἀ­πόδει­πνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/03/2017
19:00μ.μ. Ἀ­κο­λου­θί­α Δ’ Χαι­ρε­τι­σμῶν

ΣΑΒΒΑΤΟ  25/03/2017
07:00π.μ. Θεί­α Λει­τουρ­γί­α – Δοξολογία – Επιμνημόσυνη Δέηση
07:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς  


Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ

Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὅτι τήν Κυριακή, 19η Μαρτίου 2017 καί ὥρα 18:00, κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Γ΄ Κατανυκτικοῦ  Ἑσπερινοῦ  στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης, θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Πουλῆς, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν Καλαβρύτων μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ὡς στήριγμα τῶν πιστῶν».
Ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος τήν Παρασκευή 17η Μαρτίου καί ὥρα 19:00 θά κομίσει στήν πόλη μας τό ερό Κιβώτιο μέ τά χραντα Πάθη, τό ὁποῖο περιέχει μεγάλο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, τεμάχιον πό τόν κάνθινο στέφανο το Χριστο, κομμάτια πό τήν ερά Χλαμύδα καί τόν ερό σπόγγο καί λαξευμένο μάρμαρο πό τόν Πανάγιο Τάφο.
Τά Ἱερά Θησαυρίσματα θά παραμείνουν πρός προσκύνηση στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό ἀπό τήν Παρασκευή 17 Μαρτίου ἕως καί τήν Κυριακήν 19 Μαρτίου.  
ΕΚ  ΤΗΣ   ΙΕΡΑΣ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                             ΞΑΝΘΗ  19-03-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
Γιὰ ὅλες τὶς ἐποχὲς ὁ περὶ Σταυροῦ λόγος ἦταν ἕνα πρόσταγμα δύσκολο καὶ ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους νὰ προβληματίζονται. Ἰδιαίτερα ὅμως παρουσιάζεται βαρὺς γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ζεῖ στὴν «κοινωνία τῆς εὐημερίας», ποὺ ἔχει θεοποιήσει τὴν ἄνεση καὶ τὴν ἀσφάλεια. Γι’ αὐτὸ ὅταν ὁ Κύριος λέγει: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι», πολλοὶ ἀντιδροῦν.
«Η ἐποχή μας», παρατηροῦν, «εἶναι σκληρή. Ἂν ἐπιχειρήσεις νὰ ἀπαρνηθεῖς τὸν ἑαυτό σου, νὰ παραχωρήσεις τὰ δικαιώματά σου, θὰ σὲ ἐκμεταλλευθοῦν καὶ τελικὰ θὰ ἀποτύχεις». 
Ἀρνοῦμαι τόν ἑαυτόν μου, σημαίνει: ἐγκαταλείπω τίς νόμιμες καί δίκαιες ἀπαιτήσεις, τίς φυσιολογικές καί δικαιολογημένες ἐπιθυμίες πού ἔχει τό ἐγώ μου μεσα στή ζωή, ἀρνοῦμαι τήν ἀσφάλεια μιᾶς καλοβολεμένης ζωῆς, γιά νά ἀποδυθῶ στήν κατά τά κριτήρια τοῦ κόσμου ἀβεβαιότητα καί ἀνασφάλεια πού συνεπάγεται τό νά ἀκολουθῶ τόν Χριστό στό δρόμο τοῦ πάθους.
Ὁ ἐμπειρικός ἄνθρωπος, ὅπως τόν γνωρίζουμε ὅλοι μας, ζητεῖ τήν τακτοποίηση καί τήν ἀσφάλεια, τήν ἀποφυγή τῆς σκέψεως τοῦ θανάτου, τήν παράταση τῆς ζωῆς μέ κάθε τρόπο. Μέ μιά παράξενη ὅμως ἐπιχειρηματολογία γιά τήν ἀνθρώπινη λογική ὁ Χριστός διδάσκει ὅτι ἡ ζωή κερδίζεται μόνον ὅταν χαθεῖ. Ἡ θυσία τῆς ζωῆς ὁδηγεῖ στήν κατ’ ἐξοχή ζωή.
Ὁ Χριστός χρησιμοποιεῖ στίς φράσεις Του αὐτές τή λέξη «ψυχή» μέ τήν διπλή ἔννοια τῆς ζωῆς, τῆς βιολογικῆς ζωῆς καί τῆς αἰώνιας ζωῆς πού εἶναι δῶρο Θεοῦ. Ὅποιος θέλει τήν πραγματική ζωή, πρέπει νά θυσιάσει τήν εὔκολη ζωή τοῦ κόσμου.
Ἡ ἀπάρνηση καὶ ἡ θυσία δὲ σημαίνουν παθητικότητα ἔναντι τῆς ζωῆς. Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸ ἐγώ, γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶ ὁ Χριστός, δὲν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό, δὲν ἀποτελεῖ ἀπάθεια σὰν αὐτὴ ποὺ συναντᾶ κανεὶς ταξιδεύοντας στὴν Ἄπω Ἀνατολή.
Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸν ἀτομισμό μας, γιὰ νὰ δοθοῦμε ὁλοκληρωτικά στόν Θεό, νὰ «κοινωνήσουμε», νὰ συμμετάσχουμε στὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε σὲ μία πορεία ἀγάπης καὶ μεταμορφώσεως τοῦ κόσμου.
Ὅλα αὐτά πού φαίνονται ἀδύνατα γιά τόν φυσιολογικό ἄνθρωπο, γίνονται πραγματικότητες μέσα στήν περιοχή τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ πού ἀναγεννά καί μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο σέ νέο δημιούργημα, σέ «καινή κτίση».
Οἱ ἥρωες τῆς πίστεως καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι μόνον μορφές τοῦ μακρινοῦ παρελθόντος, μποροῦν νά γίνουν καί ζωντανές πραγματικότητες στή σύγχρονη ἐποχή.

Εκ της ιερας μητροπολεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Παρασκευή 17-03-2017      Ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερό
ΩΡΑ: 16:30-18:00                       Ναό Ἁγίου Γεωργίου Γλαύκης.                      

ΩΡΑ: 19:00-20:30                                Ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερό 
                                              Καθεδρικό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

Κυριακή 19-03-2017            Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας.

ΩΡΑ: 18:00-20:00               Γ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό 
                                              Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

Τετάρτη 22-03-2017         Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώ-         
ΩΡΑ: 18:30-20:00                        ρων εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Δ΄ ΣΣ.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 12-18/3/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  12/03/17 - 18/03/17
ΚΥΡΙΑΚΗ  12/03/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο
17:00π.μ. Κατηχητικό Νηπίων – 2α Δημοτικού
18:00μ.μ. Κατηχητικό Δημοτικού (3η – 6η Δημοτικού)

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ  14/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ  15/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο

ΠΕΜΠΤΗ  16/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17/03/2017
19:00μ.μ. Ακολουθία Γ’ Χαιρετισμών

ΣΑΒΒΑΤΟ  18/03/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
07:00μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ

Γνωστοποιεῖται στούς Χριστιανούς τῆς πόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου ὅτι τήν Δευτέρα 13 Μαρτίου ἐ.ἔ., καί ὥρα 19:00 στήν αἴθουσα τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί Βλαχοπούλου γωνία (ἄνωθεν τῆς Τράπεζας Ἀγάπης), θά ὁμιλήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσα κ.κ. Νικηφόρος σχετικά μέ τό Ἱεραποστολικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Ἀφρική καί εἰδικότερα στή χώρα τοῦ Κονγκό, ὅπου ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει χρηματοδοτήσει τήν ἀνέγερση καί λειτουργία ἑνός Δημοτικοῦ Σχολείου.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως θά προβληθεῖ ψηφιακό ὑλικό σχετικό μέ τήν ἱεραποστολική δράση. 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ

Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὅτι τήν Κυριακή, 12η Μαρτίου 2017 καί ὥρα 18:00, κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Β΄ Κατανυκτικοῦ  Ἑσπερινοῦ  στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης, θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης               π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, μέ θέμα: «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Ὁδηγός γιά τή θέωση».ΕΚ  ΤΗΣ   ΙΕΡΑΣ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                            ΞΑΝΘΗ  12-03-2017
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ»
Ἰδιαίτερη ἐντύπωση κάνει τό ὅτι ὁ Χριστὸς στήν σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή θεραπεύοντας τὸν παραλυτικὸ δὲν ἀναφέρεται στὴν πίστη τοῦ ἀρρώστου, ποὺ τελικὰ γίνεται καλά, ἀλλὰ στὴν πίστη ἐκείνων ποὺ τὸν μεταφέρουν.
Στό θαῦμα πού περιγράφεται στό σημερινό Εὐαγγέλιο εἶναι παροῦσα μιά πίστη συλλογική, πού προϋποθέτει συνεργασία, κοινό προγραμματισμό, κοινή ἐνέργεια. Ὅλα αὐτά συνυφαίνονται μέ ἀληθινό ἐνδιαφέρον γιά τόν ἄρρωστο, συνδέονται μέ τόλμη καί ἐφευρετικότητα. 
Ὅταν ἡ ἀδιαφορία τοῦ κόσμου τοὺς φράζει σὰν τεῖχος τὴν πόρτά τοῦ σπιτιοῦ, στὸ ὁποῖο βρίσκεται ὀ Χριστός, αὐτοὶ καταφέρνουν νὰ ἀνοίξουν πέρασμα ἀπὸ τὸ πιὸ ἀπίθανο μέρος. Ἀνεβαίνουν στὴ στέγη, δημιουργοῦν ἕνα μεγάλο ἄνοιγμα στὴν ὀροφὴ καὶ κατεβάζουν τὸν παραλυτικὸ καταμεσὶς στὸ πλῆθος μπροστὰ στὸ διδάσκαλο. Μιά τέτοια περιπέτεια προϋπέθεται ἀπό ὅλη τήν ὁμάδα βεβαιότητα ὅτι ἄξιζε τόν κόπο νά πλησιάσουν τόν Χριστό.
Ὅταν μὲ κίνητρο τὴν ἀγάπη ἡ προσωπικὴ πίστη τοῦ ἑνὸς συνταιριάζει μὲ ἐκείνη τῶν ἄλλων, ἡ ἔντασή της πολλαπλασιάζεται. Οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ δὲν ἔμειναν μονάδες, συγκεντρώθηκαν γύρω Του καὶ ἀποτέλεσαν ἕνα ἱερὸ σύλλογο.
Στὴ συνέχεια, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Παρακλήτου συνέστησαν τὴν Ἐκκλησία. Στὴ μεγάλη αὐτὴ ὀργανικὴ ἑνότητα ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ κάθε πιστοῦ ἐνισχύονται ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν ἄλλων. Ἡ «ἀτομικὴ» ἱκεσία καὶ ἡ πίστη ἑνώνονται μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν πίστη ὅλων τῶν Ἁγίων, τῶν ζώντων σ’ αὐτὴν στὴ γῆ καὶ στὴν αἰωνιότητα.
Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Χριστοῦ στὴ συλλογικὴ πίστη τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι ἄμεση, θεραπεύει τόν ἀσθενή, ἀλλὰ τὰ λόγια Του δημιουργοῦν ἔκπληξη. Ἀπευθυνόμενος στὸν παραλυτικὸ τοῦ λέγει: «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». Ὁ λόγος Του εἰσδύει στὴν καρδιὰ τοῦ προβλήματος.
Ὑπάρχει ἡ συνάφεια ἀσθενείας καὶ ἁμαρτίας, καὶ συνεπῶς ἡ σχέση συγχωρήσεως καὶ θεραπείας ἦταν ἄμεση. Ἡ λέξη, «τέκνον», ἐπανορθώνει τὴ διαταραγμένη σχέση τοῦ παραλυτικοῦ μὲ τὸ Θεάνθρωπο καὶ ἀποτελεῖ τὸν πρόλογο τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῆς ὁριστικῆς θεραπείας.
 Οἱ θεραπεῖες αὐτὲς ἀποτελοῦν «σημεῖα» καὶ προμηνύματα τῆς γενικότερης ὑπέρβασης τῆς ἀνθρώπινης ὀδύνης, καὶ ἀντιφεγγίζουν τὴν τελικὴ καὶ παγκόσμια νίκη τοῦ Χριστοῦ πάνω στὴν ἁμαρτία καὶ στὴν κάθε λογῆς ἀρρώστια, τὴν ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῆς βασιλείας τῆς ἀγάπης. 
Εκ της ιερας μητροπολεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Κυριακή 12-3-2017         Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως
ΩΡΑ: 07:00-10:30                       τοῦ Σωτῆρος Ξάνθης.

ΩΡΑ: 18:00-20:00                       Β΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό 
                                            Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

Τετάρτη 15-3-2017                 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων         
ΩΡΑ: 18:30-20:00                        Δώρων εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς
                                            Ἀβδήρων.

                                  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 5-11/3/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  05/03/17 - 11/03/17

ΚΥΡΙΑΚΗ  05/03/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Λιτανεία εικόνων
17:00π.μ. Κατηχητικό Νηπίων – 2α Δημοτικού
18:00μ.μ. Κατηχητικό Δημοτικού (3η – 6η Δημοτικού)

ΔΕΥΤΕΡΑ 06/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ  07/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ  08/03/2017
15:30μ.μ. Θ’ Ώρα – Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
17:00μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο

ΠΕΜΠΤΗ  09/03/2017
17:00μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10/03/2017
19:00μ.μ. Ακολουθία Β’ Χαιρετισμών

ΣΑΒΒΑΤΟ  11/03/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο
17:00μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός


Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ