Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 25-31/8/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  25/08/19 – 31/08/19


ΚΥΡΙΑΚΗ   25/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία   

ΠΕΜΠΤΗ   29/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ  31/08/2019
18:30μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς


  
Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εἰς τά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν καί τῶν προγραμματισθέντων ἐκδηλώσεων διά τά 100 χρόνια ἐλευθέρου βίου (1919-2019) τῆς πόλεώς μας, γνωστοποιεῖται, ὅτι, τήν Πέμπτη 29 Αὐγούστου καί ὥρα 19:30 στό Δημοτικό Ἀμφιθέτρο Ξάνθης θά πραγματοποιηθεῖ ἡ παρουσίαση τοῦ ἐπετειακοῦ τόμου «Ἑκατονταετηρίδα τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ξάνθης», τόν ὁποῖον ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ξάνθης.
Παρακαλοῦνται οἱ πολῖτες τῆς πόλεώς μας ὅπως προσέλθουν και τιμήσουν μέ τήν παρουσίαν τους τήν ἀνωτέρω ἐκδήλωσιν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
   ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                             
                                                             ΞΑΝΘΗ  25-08-2019


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ»

Τὸ περιστατικὸ τοῦ σεληνιαζόμενου νέου τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἐκφράζει μία πραγματικότητα καὶ δίνει τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ στρέψουμε τὸ λόγο μας στὸ καθολικὸ φαινόμενο τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς, τὰ ὁποῖα εἶναι πολλὰ καὶ ποικίλα.
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος μπαίνει στὸ στίβο τῆς ζωῆς, ἄρχιζει ν' ἀντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα, ἀτομικὰ καὶ προσωπικά, πού σχετίζονται μὲ τὴν ὑγεία, μὲ τὴν ἐπαγγελματικὴ τακτοποίηση, ἤ μὲ τὴν οἰκογενειακὴ ἀποκατάσταση. Ἄλλα εἶναι γενικότερα καὶ παρουσιάζονται στὴν οἰκογένεια σὲ κύκλους συγγενῶν ἤ φίλων, συνεργατῶν ἤ γειτόνων. Πολλὰ ἀπό αὐτά εἶναι ἁπλὰ καὶ ξεπερνιοῦνται εὔκολα καὶ γρήγορα. Ὅσα λύνονται ἔπειτα ἀπὸ καιρό, δημιουργοῦν συνήθως κάποια κόπωση. Τὰ δυσεπίλυτα καὶ ἄλυτα ταλαιπωροῦν καὶ πικραίνουν -ἴσως καὶ ἰσόβια- τὸν ἄνθρωπο. Ἐκεῖνος ἀναζητεῖ καὶ μάλιστα ἐπίμονα τὴ λύση τους, ἄλλα δὲν τὴ βρίσκει.
Στὴν περίπτωση τοῦ σεληνιαζόμενου νέου δὲν ἦταν μόνον ἐκεῖνος ποὺ βασανιζόταν ἀπὸ τὸ δαιμόνιο, ἄλλα ἦταν καὶ οἱ οἰκεῖοι του. Τὸ ἐκφράζουν τὰ παρακλητικὰ λόγια τοῦ πατέρα, ποὺ εἶπε στὸν Χριστό: «Κύριε, σπλαχνίσου καὶ ἐλέησε τὸ παιδί μου, γιατί βασανίζεται ἀπὸ τὸ δαιμόνιο καὶ ὑποφέρει πολύ. Πολλὲς φορὲς δὲν ἔχει συναίσθηση τοῦ ἑαυτού του καὶ κινδυνεύει, διότι ἄλλοτε πέφτει στὴ φωτιὰ καὶ ἄλλοτε στὸ νερό». Τὸ περιστατικὸ τοῦ νέου τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου μᾶς πληροφορεῖ ὅτι καὶ γιὰ τὰ δύσκολα καὶ τὰ δυσεπίλυτα προβλήματα μπορεῖ νὰ ὑπάρξει λύση. Ὅταν οἱ ἀνθρώπινες δυνατότητες «δηλώσουν» ἀδυναμία, τότε μπορεῖ νὰ ἀνοίξει μία ἄλλη δυνατότητα. Εἶναι ἐκείνη ποὺ παρέχεται ἀπὸ τὸν Παντοδύναμο Θεὸ καὶ συνήθως σὲ μορφὴ θαύματος.
Ὁ δυστυχὴς πατέρας τοῦ σεληνιαζόμενου παιδιοῦ, πρὶν συναντήσει τὸν Χριστό, βρῆκε τοὺς μαθητές Του καὶ ζήτησε τὴ θεραπευτική τους βοήθεια. Ἐκεῖνοι δὲν μπόρεσαν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ αἴτημά του. Ὅταν ρώτησαν τὸν Κύριο γιατί στὴν περίπτωση αὐτή δὲν μπόρεσαν νὰ προσφέρουν τὴ θεραπεία πῆραν τὴν ἀπάντηση: «Δία τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν». Ἔγινε δηλαδὴ ἐμπόδιο ἡ ὁλιγοπιστία τῶν μαθητῶν καὶ ἡ ἀπιστία τοῦ πατέρα καὶ τῶν οἰκείων του.
Τὸ θαῦμα ὅμως ἔγινε. Ἡ λύση τοῦ προβλήματος δόθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο, ἀφοῦ ὁ πατέρας διόρθωσε τὸ λάθος του καὶ στηρίχθηκε στὴν πίστη. Ἀλλά ἡ λύση δὲν δίδεται πάντοτε ὅπως ἀκριβῶς ἐμεῖς σκεπτόμαστε. Μπορεῖ ἕνα αἴτημὰ μας νὰ μὴν τακτοποιηθεῖ, ὅπως ἐμεῖς θέλουμε. Θὰ δοθεῖ ὅμως ἡ καλύτερη ἀπάντηση, ἐκείνη ποὺ μᾶς ταιριάζει περισσότερο καὶ μᾶς συμφέρει πνευματικὰ καὶ οὐσιαστικά.                      
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Πέμπτη 22-8-2019           Μέγας Ἑσπερινός εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά
ΩΡΑ: 19:00-21:00                       Μονή Παναγίας Καλαμοῦς.
                                            
Παρασκευή 23-8-2019              Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      Μονή Παναγίας Καλαμοῦς.

ΩΡΑ: 19:00-20:30                            Μέγας Ἑσπερινός εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν                     
                                               Παρεκκλήσιον Ἁγίου Κοσμᾶ Μύκης.

Σάββατο 24-8-2019              Θεία Λειτουργία εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν
ΩΡΑ: 07:00-10:30               Παρεκκλήσιον Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
                                             οἰκισμοῦ Μάνδρας.

Κυριακή 25-08-2019           Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως
ΩΡΑ: 07:00-10:30                τῆς Θεοτόκου Πηγαδίων.

Δευτέρα 26-08-2019             Μέγας Ἑσπερινός εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν
ΩΡΑ: 19:00-20:30                      Παρεκκλήσιον Ἁγίου Φανουρίου παραλίας                                                  Ἐρασμίου.

Τετάρτη 28-8-2019                  Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα
ΩΡΑ: 19:00-21:30                 Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου.

Πέμπτη 29-8-2019                 Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
  

Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 18-24/8/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  18/08/19 – 24/08/19

ΚΥΡΙΑΚΗ   18/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   23/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ  24/08/2019
19:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς

 Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                       
                                                                             ΞΑΝΘΗ  18-8-2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Ἡ εὐαγγελική διήγηση ἔχει σὰν ἱστορικὸ πυρήνα τὸ βίωμα τοῦ κινδύνου ποὺ ἔνιωσαν κάποτε οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστου στή θάλασσα καί τήν διάσωση τους. Συγκεκριμένα τὸ περιστατικό ἔλαβε χώρα ἀμέσως μετὰ τὸν θαυματουργικὸ χορτασμὸ τῶν πεντακισχιλίων.
Ὁ ὄχλος ποὺ ἦταν μάρτυρας τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων βρίσκεται σὲ ἕνα παραλήρημα μεσσιανικοῦ ἐνθουσιασμοῦ, νομίζοντας ὅτι ἔφτασε ἡ μεγάλη στιγμὴ τῆς ἱκανοποιήσεως τῶν ἀναγκῶν του. Ὁ Χριστός, ποὺ γνωρίζει καλὰ ὅτι αὐτὸς ὁ ἐνθουσιασμὸς μπορεῖ νὰ σημάνει ἀποτυχία τοῦ πνευματικοῦ ἔργου του, διώχνει τοὺς μαθητές του μὲ τὸ πλοιάριο στὸ ἀπέναντι μέρος τῆς λίμνης Γεννησαρὲτ κι ὁ ἴδιος ἀποσύρεται στὸ ὅρος γιὰ νὰ προσευχηθεῖ.
Ὅταν ὅμως ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ μαθητὲς κινδυνεύουν ἀπὸ τὸν ἀντίθετο ἄνεμο καὶ τὶς δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες ἐμφανίζεται μπροστά τους καὶ λέει: «θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰμί· μὴ φοβεῖσθε». Ἡ ἐνθαρρυντικὴ αὐτὴ φράση ἔκανε ἀσφαλῶς μεγάλη αἴσθηση στοὺς φοβισμένους μαθητές. Κι ἂν τὴν κατέγραψαν, εἶναι γιατί εἶδαν σὲ αὐτὴ τὴ φράση μία ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας του.
Ἀλήθεια, πόσες τρικυμίες καὶ πόσους ἀντιθέτους ἄνεμους δὲν συνάντησε ἡ Ἐκκλησία στὴ διάρκεια τῆς ἱστορίας μέχρι σήμερα! Ὅταν λείψει ἡ πίστη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Ἀρχηγό της, τότε κινδυνεύει νὰ καταποντισθεῖ μέσα στὴ θάλασσα τῶν συμβιβασμῶν, τῶν ὑποχωρήσεων, τῆς προδοσίας. Τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὸν πάντα αὐθόρμητο καὶ ὁρμητικὸ ἀλλὰ μερικὲς φορὲς ὀλιγόπιστο μαθητή, τὸν Πέτρο, αὐτὸ ἀκριβῶς θέλει νὰ δείξει.
Ὅσο ἔβλεπε ὁ μαθητὴς μὲ ἐμπιστοσύνη τὸ Χριστό, μποροῦσε νὰ βαδίζει πάνω στὴ θάλασσα· ὅταν ὅμως φοβήθηκε ἀπὸ τὸν ἄνεμο καὶ σκέφτηκε τὸν ἐνδεχόμενο κίνδυνο ἄρχισε νὰ βυθίζεται. Στὴν πίστη δὲν χωροῦν πειραματισμοὶ καὶ δοκιμές. Δὲν χρειάζεται νὰ περπατήσει κανεὶς πάνω στὴ θάλασσα γιὰ νὰ πιστέψει στὸ Χριστό, ἀλλ’ ἂν πράγματι πιστεύει, μπορεῖ νὰ προχωρεῖ μὲ θάρρος πάνω στὴν τρικυμισμένη θάλασσα τῆς ζωῆς, χωρὶς νὰ βυθίζεται καὶ νὰ χάνεται.
Τὸ «θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰμί μὴ φοβεῖσθε» τῆς περικοπῆς μας πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴ ρητὴ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας του ὅτι μέσα στὶς ταραχὲς τῆς ζωῆς, στοὺς διωγμούς, στὶς θλίψεις, στοὺς ἀντίθετους ἀνέμους καί, στὰ ἐμπόδια Ἐκεῖνος θὰ βρίσκεται δίπλα μας, σύμφωνα ἄλλωστε μὲ τὴ διαβεβαίωσή του μὲ τὴν ὁποία τελειώνει τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου: «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντέλειας τοῦ αἰῶνος».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Σάββατο 17-08-2019           Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
ΩΡΑ: 07:00-10:30                Γεωργίου Κάτω Καρυοφύτου.

Κυριακή 18-08-2019           Θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱερό Ναό Πέτρου καί
ΩΡΑ: 07:00-10:30                Παύλου Πετεινοῦ.

Πέμπτη 22-8-2019           Μέγας Ἑσπερινός εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά
ΩΡΑ: 19:00-21:00                       Μονή Παναγίας Καλαμοῦς.
                                            
Παρασκευή 23-8-2019              Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      Μονή Παναγίας Καλαμοῦς.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
  

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 11-17/8/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για εικονα κοιμησεως θεοτοκου 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  11/08/19 - 17/08/19

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Παράκληση
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
09:00π.μ. Εξομολόγηση
19:00μ.μ. Παράκληση
ΤΡΙΤΗ 13/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Παράκληση
 ΤΕΤΑΡΤΗ 14/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
09:00π.μ. Μετάληψη ασθενών
19:00μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ 15/08/2019
07:00π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/08/2019
07:00π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Εσπερινός – Κτητορικό τρισάγιο
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/08/2019
19:00μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός
Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                       
                                                                           ΞΑΝΘΗ  11-8-2019ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Ὁ χορτασμὸς τοῦ πεινασμένου λαοῦ στὴν Παλαιστίνη ἀποτελοῦσε σημάδι μεσσιανικό: Αὐτὸς ποὺ δίνει τροφὴ στὰ πλήθη καὶ μάλιστα μὲ τρόπο ὑπερφυσικὸ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Γι’ αὐτὸ καὶ τὴ στιγμὴ τοῦ συγκλονιστικοῦ πειρασμοῦ μετὰ τὴ βάπτιση λέγει ὁ σατανᾶς στὸν Χριστό: «Ἂν εἶσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πὲς νὰ γίνουν αὐτὲς οἱ πέτρες ψωμιά», γιὰ νὰ λάβει τὴν ἀπάντηση: «Ὁ ἄνθρωπος δὲν ζεῖ μόνο μὲ τὸ ψωμὶ ἀλλὰ μὲ κάθε λόγο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ». Ὡστόσο, ὅταν ὁ ἴδιος ἔκρινε πὼς ἦλθε ἡ κατάλληλη στιγμή, ἔκανε τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καὶ χόρτασε πέντε χιλιάδες λαοῦ.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀφηγοῦνται ὅλοι οἱ εὐαγγελιστές, ὄχι μόνο γιατί εἶναι ἐντυπωσιακὸ καὶ μοναδικὸ στὸ εἶδος του, ἀλλὰ γιατί κρύβει μέσα τοῦ ἕνα βαθύτερο συμβολισμὸ καὶ ἕνα οὐσιαστικότερο περιεχόμενο. Ἐὰν ἀποτελεῖ θαῦμα τοῦ μίσους καὶ τῆς κακίας, ποὺ ἐκπλήσσει ὅλους μας, τὸ ὅτι σήμερα μὲ τόσο πλοῦτο καὶ μὲ τόσες παραγωγικὲς πηγὲς στὸν κόσμο ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ὑποσιτίζονται καὶ πεθαίνουν ἀπὸ πείνα, ἄλλο τόσο καὶ μάλιστα πολὺ μεγαλύτερο εἶναι θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τὸ ὅτι μὲ πέντε ψωμιὰ καὶ δυὸ ψάρια χορταίνουν πέντε χιλιάδες ἄνθρωποι!
Στὸ θαῦμα αὐτό, ἡ Ἐκκλησία ἀναγνώρισε τὴν προτύπωση τοῦ «ἄρτου τῆς ζωῆς», τῆς πραγματικῆς τροφῆς ποὺ ὅποιος τὴν τρώγει ζεῖ αἰώνια, χωρὶς νὰ φοβᾶται τὴν πείνα καὶ τὸν θάνατο. Καὶ ὁ ἄρτος αὐτὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ προσφέρεται γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εὐθὺς μετὰ τὴ διήγηση τοῦ θαύματος, παραθέτει μία ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ περὶ θείας Εὐχαριστίας, στὴν ὁποία λέγει μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Αὐτὸς ποὺ τρώει τὴ σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου ἔχει ζωὴ παντοτινή, κι ἐγὼ θὰ τὸν ἀναστήσω τὴν ἔσχατη ἡμέρα».
Πολὺ σοφὰ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας χαρακτήρισαν τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ «φάρμακο ἀθανασίας», γιατί ἡ τροφὴ αὐτὴ δὲν χορταίνει τὶς ὑλικὲς ἀνθρώπινες ἀνάγκες ἀλλὰ τὴν πείνα καὶ δίψα τῆς αἰωνιότητας.
Ὁ λαὸς βλέπει στὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν ἄρτων τὴν ἱκανοποίηση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν του καὶ σπεύδει νὰ ἀνακηρύξει τὸν ἰσχυρὸ προστάτη του βασιλιά. Ὁ Χριστὸς ὅμως ξεφεύγει ἀπ’ ἀνάμεσά τους καὶ πηγαίνει στὸ ὅρος νὰ προσευχηθεῖ. Τὸ μήνυμα τῆς περικοπῆς μπορεῖ νὰ συνοψιστεῖ στὰ ἑξῆς: Ὁ Χριστὸς δὲν ἐκπροσωπεῖ ἁπλῶς μία ὡραία καὶ ὑψηλὴ διδασκαλία ποὺ ἐξυψώνει ἠθικά τους ἀνθρώπους, οὔτε εἶναι αὐτός πού λύνει τά προβλήματα τῆς ἐπιβίωσης, ἀλλά ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς, τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας. «Ἐὰν τὶς φάγη ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰώνα». 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Παρασκευή 9-8-2019          Μικρός Παρακλητικός Κανόνας εἰς τόν Ἱερό
ΩΡΑ: 19:00-20:00                 Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πηγαδίων.

Σάββατο 10-8-2019               Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        τῆς Θεοτόκου Καστανίτη.

Κυριακή 11-8-2019               Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸ Καθεδρικό Ναό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Εὐαγγελιστρίας Σταυρουπόλεως.

ΩΡΑ: 19:00-20:00                            Μέγας Παρακλητικός Κανόνας εἰς τόν Ἱερό
                                            Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀβδήρων.
                                      
Δευτέρα 12-8-2019               Μικρός Παρακλητικός Κανόνας εἰς τόν Ἱερό
ΩΡΑ: 19:00-20:00                 Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Παλαιοῦ Ὀλβίου.

Τρίτη 13-8-2019                    Μέγας Παρακλητικός Κανόνας εἰς τόν Ἱερό
ΩΡΑ:19:00-20:00                        Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἄνω Καρυοφύτου.

Τετάρτη 14-8-2019                Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Θεοτόκου Κάτω Ἰωνικοῦ.

ΩΡΑ: 19:00-22:00                      Ἑσπερινὸς εἰς τὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ
                                                Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης

Πέμπτη 15-8-2019                Θεία Λειτουργία εἰς τὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ
ΩΡΑ: 07:00-10:30                  Μονὴ Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης.

ΩΡΑ: 19:00-21:00                            Ἑσπερινὸς καὶ Περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
                                             εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
                                            Τοξοτῶν.

                                      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 4-10/8/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  04/08/19 - 10/08/19

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Παράκληση
ΔΕΥΤΕΡΑ 05/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Εσπερινός
ΤΡΙΤΗ 06/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Παράκληση
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Παράκληση
ΠΕΜΠΤΗ 08/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Παράκληση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00μ.μ. Παράκληση
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/08/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία (εις το εξωκκλήσιον της Αγίας Παρασκευής)
19:00μ.μ. Αναστάσιμος ΕσπερινόςΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ.
ΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΙΣ 9:15 π.μ.
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΤΙΣ 10 π.μ.
ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 19:00 μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΛΛΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ
π. Βασίλειος Λεοντιάδης
Τηλ.6997231062, 2541081811
agiosgerasimosxanthi.blogspot.gr