Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 1-7/7/2018 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  01/07/18 – 07/07/18


ΚΥΡΙΑΚΗ   01/07/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Ἁ­γι­α­σμὸς πρω­το­μη­νι­ὰςΣΑΒΒΑΤΟ 07/07/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς


Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 24-30/6/2018 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  24/06/18 – 30/06/18


ΚΥΡΙΑΚΗ   24/06/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Ἱ­ε­ρὸ Μνη­μό­συ­νο 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   29/06/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/06/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                              
                                                                     ΞΑΝΘΗ  24-6-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΓΕΝΝΕΘΛΙΟ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»

Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν Κυριακή αὐτή τό γενέθλιο τοῦ τιμίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Σπάνια προφητική μορφή ὁ Ἰωάννης. Ἀπαράμιλλη ἡ ἀρετή του. Μοναδικό τό ψυχικό μεγαλεῖο του.
Ἀληθινό δῶρο τοῦ θεοῦ στούς εὐλαβεῖς γονεῖς του, ἄλλα καί στούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. Ἦλθε γιά νά ἀνοίξει τόν δρόμο καί νά προετοιμάσει τήν ὁδό, πού θά φέρει τόν Λυτρωτή τοῦ κόσμου στούς ἀνθρώπους. Πραγματοποίησε τόσο τήν προφητεία τοῦ πατέρα του ὅσο καί τήν προφητεία τοῦ Ἠσαΐα: «ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου».
Ὑπόδειγμα ὁ Πρόδρομος καί γιά μας. Καλεῖ τόν καθένα μας νά γίνει ἕνας ἀκούραστος ὁδοποιός, γιά νά ὁδηγοῦνται οἱ ἄνθρωποι κοντά στό Σωτῆρα Χριστό. Ἡ ἐποχή μας γιά νά διευκολύνει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων, γιά νά τούς φέρει κοντά, γιά νά ἐκμηδενίσει τίς ἀποστάσεις, χαράσσει ὁδούς, ἀνοίγει δρόμους, κατασκευάζει λεωφόρους. Κι ὄχι μονάχα στή γῆ, ἀλλά καί σ' αὐτό τό διάστημα. Τά ὁδικά δίκτυα ἔχουν γίνει τό σύμβολο τοῦ σύγχρονου τεχνοκρατικοῦ πολιτισμοῦ.
Χρήσιμοι ἀσφαλῶς οἱ δρόμοι. Μποροῦν νά βγάλουν ἀπό τήν κουραστική μόνωση. Νά κάνουν τούς ἀνθρώπους νά νιώσουν πώς ἔχουν κι ἄλλους ἀδελφούς πάνω σ' αὐτόν τόν πλανήτη. Φέρνουν ἀκόμα κοντά μας τά ἀγαθά τοῦ πολιτισμοῦ, τά τεχνικά μέσα, τίς σύγχρονες εὐκολίες. Ἕνας δρόμος ὅμως δέν ἀνοίγει χωρίς νά ξεριζωθοῦν δένδρα, νά σπάσουν βράχοι, νά ἐξομαλυνθοῦν ἐδάφη, νά ἰσοπεδωθοῦν ὑψώματα. Οἱ δρόμοι γίνονται μέ σύστημα, μέ κόπο, μέ προσπάθεια.
Ἕνας δρόμος χρειάζεται καί σέ μᾶς σήμερα. Ὁ μόνος δρόμος, ὁ σωτήριος, πού φέρνει στήν πηγή τῆς σωτηρίας. Ἡ προφητική φωνή ἀκούγεται καί στή σύγχρονη ἔρημό της κοινωνίας μας: «Ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου». Καί εἶναι ἀπαραίτητος γιατί ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἔχει χαθεῖ στά ὕποπτα μονοπάτια τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς. Ἄνοιξε δρόμους πού τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ὁδό τῆς ἀρετῆς, τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καί τόν ὁδηγοῦν στό χρῆμα, στή χλιδή, στίς ἀπολαύσεις. Εἶναι «ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ἀπώλεια».
Ἐπιτακτική, λοιπόν, ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη νά «ἑτοιμάσουμε τήν ὁδόν Κυρίου», τήν «ἀπάγουσαν εἰς τήν ζωήν». Νά χαράξουμε τήν ὁδό τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας, τῆς εἰλικρίνειας, τῆς τελειότητας, τῆς ἁγνότητας, τῆς ἁγιότητας, γιά νά βγοῦμε, ἀπό τή ζούγκλα τῆς ἐκμετάλλευσης, τῆς σκληρότητας, τῆς ἀπανθρωπιᾶς, τῆς ἀπάτης. Τό φωτεινό καί γιο παράδειγμα το πιό μεγάλου προφήτη, το ποίου τό γκώμιο γιά τήν ρετή του πλεξε διος Κύριος, ς γίνει καί γιά μς δηγός.                                        

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Σάββατο 23-06-2018           Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 19:00-20:30                        Ναό Τιμίου Προδρόμου Στρατοπέδου Βανιάνο.

Κυριακή 24-06-2018        Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      Τιμίου Προδρόμου Δρυμιᾶς.

Πέμπτη 28-06-2018              Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό                                                                                                    ΩΡΑ: 19:00-20:30                         Ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Καβάλας.
                                             
Παρασκευή 29-06-2018                Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό                
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Καβάλας.

ΩΡΑ: 19:00-21:00                            Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                           Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης.

Σάββατο 30-06-2018       Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                     Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 17-23/6/2018 ΙΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  17/06/18 – 23/06/18


ΚΥΡΙΑΚΗ   17/06/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία


ΣΑΒΒΑΤΟ 23/06/2018
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς


Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                        
                                                            ΞΑΝΘΗ  17-06-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ»


Ἀνάγκες ποικίλες πιέζουν τὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὸ αὔριο ἀποτελεῖ συνήθως τρόπο ζωῆς. Δὲν ταλαιπωρεῖ μόνο τοὺς οἰκονομικὰ ἀδύνατους∙ ταράζει καὶ τοὺς εὐκατάστατους. Αὐτοὶ δὲν ἀνησυχοῦν γιὰ τὸ καθημερινό τους τραπέζι, ἀλλὰ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ ἄλλες ἀπαιτήσεις πού ἡ καταναλωτική κοινωνία ἀδιάκοπα πολλαπλασιάζει.
Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀγχώδη μέριμνα ζητεῖ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ὁ Χριστός, λέγοντας: «Μὴ μεριμνᾶτε», μήν ἀνησυχεῖτε, οὔτε καί γιά τά πιό ἄμεσα καί ἀπαραίτητα. Μὴν ἀφήνετε νὰ σᾶς τυραννοῦν ἀγωνιώδεις σκέψεις, σπᾶστε τά δεσμά τῆς ἀνησυχίας μέ τήν ἐμπιστοσύνη πρός τόν Θεό.
Καί γιά νά μήν ἀφήσει περιθώρια γιά ἀμφιβολίες καί ἀμφισβήτηση ὁ Κύριος ἀναπτύσσει τό μήνυμα Του σέ μιά σειρά συλλογισμῶν, λέγοντας:
«Δὲν ἀξίζει ἡ ζωὴ περισσότερο ἀπὸ τὴν τροφή, καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ ἔνδυμα;» Ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς ἔδωσε τὸ δῶρο τῆς ζωῆς, δὲ θὰ μεριμνήσει καὶ τὴ συντήρησή του; Ὁ δεύτερος συλλογισμός στρέφει τήν προσοχή στό ἄμεσο περιβάλλον στή φύση. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώνεται γιὰ ὅλα τὰ δημιουργήματα, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ πιὸ ἀσήμαντα. Τά πουλιά πού πετοῦν ἐλεύθερα στόν οὐρανό τά κρινολούλουδα πού ντυμένα μέ χαρούμενα χρώματα λικνίζονται στήν αὔρα τού κάμπου. Πόσο περισσότερο δέν θα φροντίσει γιά ἐμᾶς ὁ Θεός;
Ἄλλωστε τί βγαίνει μέ τήν ἐναγώνια φροντίδα; Τί οὐσιαστική ἀλλαγή στή ροή τῶν γεγονότων μπορεῖ νά ἐπιτύχει ὁ ἄνθρωπος ἁπλῶς μέ τή βιοτική μέριμνα; Ἡ ἀνησυχία αὐτή εἶναι ἀτελέσφορη. Ζῆστε λοιπόν γαλήνια, λυτρωθεῖτε ἀπό τό σκυθρωπό, γεμάτο σκοτοῦρες ὕφος. Χαμογελᾶστε ἀβίαστα στήν κάθε μέρα. Ἀφεθῆτε μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό.
Ἡ ἐμπιστοσύνη ὅμως στὸ Θεὸ δὲ σημαίνει ἀδιαφορία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὰ βιοτικά. Τὸ «μὴ μεριμνᾶτε» τοῦ Χριστοῦ δὲ σημαίνει «μὴ ἐργάζεσθε». Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐπί πολύ διάστημα ἐργάστηκε χειρωνακτικά.
 Ὁ Κύριος δὲ συνηγορεῖ σὲ μιὰ παθητικότητα ἀπέναντι στὴ ζωή. Δὲν περιφρονεῖ τὴ σοβαρὴ καὶ ἐπίπονη ἐργασία. Μὲ ἄλλη ἀφορμή, τὴν παραβολὴ τῶν ταλάντων, καταδικάζει τὴ ραθυμία. Ἐκεῖνο ποὺ θέλει νὰ χτυπήσει ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἀγωνιώδης μέριμνα, ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή.
Ὁ Κύριος δὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι ἡ τροφὴ καὶ τὸ ἔνδυμα εἶναι ἀπαραίτητα. «Ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶς χορηγηθοῦν», μᾶς λέει. Τονίζει ὅμως μιὰ θεμελιώδη προϋπόθεση: «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.»
Εκ της ιερας μητροπολεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Κυριακή 17-06-2018             Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό  Ναό Ἀποστόλων              
ΩΡΑ: 07:00-10:30                         Πέτρου καί Παύλου Λεύκης.

Τρίτη 19-06-2018                    Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 19:00-20:30                  Ναό Ἁγίου Δημητρίου Αὐξεντίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 10-16/6/2018 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  10/06/18 – 16/06/18


ΚΥΡΙΑΚΗ   10/06/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία


ΣΑΒΒΑΤΟ 16/06/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τό Γενικό Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο- Λύκειο Ξάνθης διοργανώνει στίς 16 καί 17 Ἰουνίου ἐ.ἔ. στό Ἵδρυμα Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης (Καπναποθῆκες ΄΄Π΄΄) διημερίδα γιά θέματα βιοηθικῆς μέ θέμα: «Ἠ ζωή, ἡ κοινωνία καί ἡ φύση μπροστά στίς προκλήσεις τῶν βιοεπιστημῶν».
Ἡ ἔναρξη τῆς διημερίδας θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 16 Ἰουνίου καί ὥρα 19:00 στόν χῶρο τῶν καπναποθηκῶν ‘’Π’’ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ.κ Παντελεήμονα.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Γνωστοποιεῖται στούς Χριστιανούς τῆς πόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου ὅτι τήν Πέμπτη 14 Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί ὥρα 19:00 στήν αἴθουσα τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί Βλαχοπούλου γωνία (ἄνωθεν Τράπεζας Ἀγάπης), θά ὁμιλήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ.κ. Νικηφόρος σχετικά μέ τό Ἱεραποστολικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Ἀφρική καί εἰδικότερα στή χώρα τοῦ Κονγκό, ὅπου ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει χρηματοδοτήσει τήν ἀνέγερση καί λειτουργία ἑνός Δημοτικοῦ Σχολείου.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως θά προβληθεῖ ψηφιακό ὑλικό σχετικό μέ τήν ἱεραποστολική δράση. 


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 3-9/6/2018 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  03/06/18 – 09/06/18

ΚΥΡΙΑΚΗ   03/06/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ   06/06/2018
18:00μ.μ. Παράκληση δι­ὰ τοὺς ὑ­πο­ψη­φί­ους τῶν σχο­λι­κῶν ἐ­ξε­τά­σε­ων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   08/06/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/06/2018
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ

        Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι ἐν ὄψει τῶν Γενικῶν Ἐξετάσεων γιά τήν εἰσαγωγή τῶν μαθητῶν στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. τήν Τετάρτη 6η Ἰουνίου ἐ.ἔ καί ὥρα 07:30-09:30 θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας γιά τήν ἐνίσχυση καί τόν φωτισμό τῶν ὑποψηφίων.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  211η

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
χουμε εσέλθει δη στήν θερινή περίοδο, τήν ραιότερη περίοδο το χρόνου, πως χαρακτηριστικά πισημαίνει στό ερό Ψαλτήριο Δαβίδ: «Σύ ποίησας πάντα τά ὡραῖα τῆς γῆς, θέρος καί ἔαρ σύ πλασας ατά». (Ψάλ. 73,17). πατρίδα μας καί εδικότερα τόπος μας, Ξάνθη, χει ελογηθε μέ μιά ποικιλία τοπίων, μέ μαγευτικές παραλίες καί καταπράσινα βουνά, μέ τόν ποταμό Νέστο καί τό παράμιλλο οκοσύστημά του, μέ τό περιαστικό λσος πού εναι νας πνεύμονας πρασίνου γιά τήν πόλη τς Ξάνθης, καθώς καί μέ τήν λιμνοθάλασσα τς Βιστωνίδος πού φιλοξενε σπάνια εδη πτηνν καί χει τή δική της διαίτερη μορφιά.
λες ατές ο φυσικές καλλονές το τόπου μας προσφέρουν εκαιρίες γιά ναψυχή τόσο στούς μόνιμους κατοίκους τς περιοχς σο καί σ’ σους θά τήν πισκεφθον κατά τήν θερινή περίοδο.
Εναι καθκον μας νά γαπομε τόν τόπο μας καί νά τόν προφυλάσσουμε.
Καλούμαστε λοιπόν τόσο ς χριστιανοί σο καί ς πολίτες νά πιδείξουμε καί στή νέα ντιπυρική περίοδο ασθημα εθύνης καί γρήγορση, ποφεύγοντας ὅ,τι θά μποροῦσε νά προκαλέσει πυρκαγιά (π.χ. πόθεση σκουπιδιν, γυάλινα μπουκάλια σέ μή λεγχόμενους χώρους) καί νά εδοποιοῦμε τίς ρμόδιες πηρεσίες (Πυροσβεστική, Γενική Γραμματεία Πολιτικς Προστασίας).
τοπική μας κκλησία χει λάβει λα κενα τά μέτρα πού παιτονται γιά τήν σφάλεια τν ερν μας Μονν καί τς κκλησιαστικς μας Σχολς πού βρίσκονται ντός τοῦ περιαστικο λσους τς Ξάνθης.
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ