Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 27/5-2/6/2018 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  27/05/18 – 02/06/18

ΚΥΡΙΑΚΗ τῆς Πεντηκοστῆς   27/05/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
10:00π.μ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς Γο­νυ­κλι­σί­ας 

ΔΕΥΤΕΡΑ τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος  28/05/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   01/06/2018
20:00μ.μ. Ἱ­ε­ρὰ Ἀ­γρυ­πνί­α

ΣΑΒΒΑΤΟ 02/06/2018
18:00μ.μ. Ἐ­σπε­ρι­νὸς – Ἁ­γι­α­σμὸς πρω­το­μη­νι­ὰς

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 20-26/5/2018 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  20/05/18 – 26/05/18

ΚΥΡΙΑΚΗ   20/05/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΔΕΥΤΕΡΑ   21/05/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   25/05/2018
18:00μ.μ. Ἐ­σπε­ρι­νὸς – Τρισάγιο κεκοιμημένων
19:00μ.μ. Τρισάγιο στο κοιμητήριο

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 26/05/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Ἱ­ε­ρὸ Μνη­μό­συ­νο
18:00μ.μ. Ἐ­σπε­ρι­νὸς

 Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας διοργανώνουν τὸ Σάββατο 19 Μαΐου ἐ.ἔ., μέ ἀφορμή τήν λήξη τῆς Κατηχητικῆς Χρονιᾶς, ἀπὸ τὶς 08:30 ἕως τὶς 14:00 τούς ἐτήσιους ἀθλητικοὺς ἀγῶνες τους στό Δημοτικὸ Ἀθλητικὸ Κέντρο Ξάνθης (Ἀσπίδα), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν συνέχεια τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα πού ἐπιτελεῖται καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους στίς κατηχητικές συντροφιές τῶν ἐνοριῶν μας καί σκοπό ἔχουν τήν ἐπικοινωνία καί τήν εὐγενῆ ἅμιλλα μεταξύ τῶν παιδιῶν καί τήν ἐπαφή τους μέ τίς ἀξίες τοῦ  ἀθλητισμοῦ.
          Παρακαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τούς ἀγῶνες, νά καμαρώσετε καί νά ἐνισχύσετε τά χριστιανικά νιάτα τῆς πόλεώς μας.

Εκ της ιερας μητροπολεως

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ          
        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                        
                                                                      ΞΑΝΘΗ  20-5-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ»

Καθώς πορευόμαστε ἀπό τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως στήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, οὐσιαστικά καθώς περνᾶμε ἀπό τήν ἑορτή τῆς δόξας τῆς ἀνθρώπινης φύσεως στήν ἑορτή τοῦ φωτισμοῦ της, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μας νά παρεμβάλει στή σημερινή Κυριακή τή μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων πού συγκρότησαν τήν Α' Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, μία ἑορτή πού ἔχει κατεξοχήν νά κάνει μέ τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως. Ὄχι ὅμως μέ τήν πίστη ὡς ἰδεολόγημα, ὡς θεωρητικό ἀνάπτυγμα πού τό προσεγγίζει καί τό διαχειρίζεται ὁ ἐγκέφαλος μέ τή λογική ἤ μέ τήν ἀπομνημόνευση, ἀλλά μέ τήν πίστη στήν πραγματική της διάσταση, στήν οὐσιαστική της ὑπόσταση, τήν ὄντως ἀλήθεια.
Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἀποτελεῖ τό ἐναρκτήριο ἀπόσπασμα τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Χριστός ἑτοιμάζεται γιά τήν ἑκούσια σταυρική του θυσία καί προσεύχεται. «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα». Ἔφθασε ἡ ὥρα γιά τήν ὁποία συντελέστηκε ἡ σάρκωσή του. Πολλούς σκοπούς ἐξυπηρέτησε ἡ ἐπί γῆς φανέρωση τοῦ Κυρίου. Ὁ σπουδαιότερος ὅμως ἀπό ὅλους ἦταν αὐτός, τό νά ἀνέλθει στό ὕψος τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Χριστός ἐνανθρώπησε γιά νά γευθεῖ τόν θάνατο, γί αὐτό καί πολύ χαρακτηριστικά στήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεώς Του ἀπεικονίζεται ὡς βρέφος τυλιγμένο ὄχι μέ σπάργανα, ἀλλά νεκρικές λωρίδες, ἐνῶ καί ἡ φάτνη, πού κανονικά εἶναι ξύλινη, ἁγιογραφεῖται μαρμάρινη, προσομοιάζουσα περισσότερο σέ μνῆμα.
Καί ἐνῶ «ἐλήλυθε ἡ ὥρα» τῆς μοναδικῆς θυσίας, ὁ Χριστός προσεύχεται ὄχι γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά γιά τήν Ἐκκλησία του, γιά τόν κάθε πιστό. Ὁ Κύριος τῶν πάντων, μᾶς προσανατολίζει πρός τήν αἰώνια ζωή ὡς τόν  μοναδικό σκοπό τῆς ζωῆς μας. Κι ὁρίζει τήν αἰώνια ζωή ὡς γνώση! «Αὕτη δέ ἔστιν ἡ αἰώνιος ζωή ἵνα γινώσκωσι Σέ...τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν». Προσδιορίζεται ἡ γνώση ὄχι ὡς κάτι τό στυγνά διανοητικό, τό ψυχρά λογικό, πληροφοριακό στοιχεῖο. Ἀλλά ὡς βίωμα, συνειδητή ἐπικοινωνία καί μυστηριακή συνάντηση μέ τόν θεό ὡς πηγή τῆς ζωῆς!
συγκεκριμένη εαγγελική περικοπή πιλέγεται ν' ναγνωστε σήμερα, πού γίνεται ναφορά στούς Πατέρες καί τή Χριστολογία τς Α' Οκουμενικς Συνόδου, γιά νά καταφανε τι τό πρόσωπο το Χριστο εναι μοναδική δός πού δηγε στόν Θεό Πατέρα, τήν πληρότητα τς γνώσεως, τήν πληρότητα τς κοινωνίας Θεο καί νθρώπων, τήν αώνια ζωή! Κάθε λλοίωση το προσώπου το Χριστο, κάθε νθρώπινη διαστρέβλωση καί παραχάραξη, κυρώνει ατή τήν δό, ατό τό βίωμα, ατή τή γνώση καί ἀποτελεῖ τήν «αρεση» τήν προτίμηση το νθρώπου σ' ναν λλο δρόμο, χι ληθινό, χι σωτήριο, χι το Χριστο.  
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Κυριακή 20-05-2018            Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

ΩΡΑ: 18:30-19:30                         Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                           Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ξάνθης.
                                          
ΩΡΑ: 19:30-20:30                          Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                           Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης  
                                            Λυκοδρομίου.
Δευτέρα 21-05-2018             Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μαγικοῦ.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 13-19/5/2018 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  13/05/18 – 19/05/18

ΚΥΡΙΑΚΗ   13/05/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
17:00μ.μ. Κατηχητικό (Νηπίων – 4η Δημοτικού)
18:00μ.μ. Κατηχητικό 5η Δημοτικού – Γυμνάσιο

ΤΕΤΑΡΤΗ   16/05/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ   17/05/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/05/2018
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς
19:00μ.μ. Λῆξις κατηχητικῶν σχολείων


Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                 
                                                                          ΞΑΝΘΗ  13-05-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ»

Πρόκειται γι να θαυμαστ γεγονός: νας κ γενετς τυφλς ποκτ, μ προσωπικ πέμβαση το ησο Χριστο, τν ρασή του. Σ’ ατ μως τ ντικειμενικ ναμφισβήτητο θαμα δν ντιδρον λοι μ μοιόμορφο τρόπο. Τ στάση τους χρωματίζει διάθεσή τους.
Παρ τ θρησκευτικ μόρφωση κα τν κοινωνική τους θέση ο φαρισαοι δείχνουν μι φοβερ νικανότητα ν δον κα ν παραδεχθον τν λήθεια. Καμία ντικειμενικότητα στν κρίση τους. μπάθεια χρηστεύει τν κριτική τους δύναμη καί δηγε σ μι σειρ ξωφρενικν συλλογισμν κα πιχειρημάτων. Στν ρχ προσπαθον ν ρνηθον τ θαμα. πειδ μως ατ δν εναι δυνατό, πιχειρον ν διαστρεβλώσουν τ πράγματα. μέσως «διαπιστώνουν» παράβαση. Μι κίνηση γάπης το ησο, τν χαρακτηρίζουν «ργασία», παράβαση το Νόμου.
Λίγο πρν π τ θαμα εχαν σηκώσει πέτρες ν λιθοβολήσουν τ Χριστό∙ κα τώρα τν κατηγοροσαν τι παραβίασε τν ργία το Σαββάτου, γιατί, τάχα, ἔφτιαξε λίγο πηλ κα θεράπευσε τν τυφλό. Κατόπιν, καλον τος γονες το τυφλο, τος ρωτον κα τος ξαναρωτον, λπίζοντας ν θηρεύσουν κάτι για ν στηρίξουν τν ρνησή τους. Μπροστ σ’ ατ τν χθρότητα τν σχυρν κα τν πιμονή τους ν λένε τ σπρο μαρο κα τ μέρα νύχτα, ο γονες το τυφλο δειλιάζουν. Δν χουν τό σθένος ν μπλέξουν μ τος ρχοντες. Βλέποντας τι βρίσκονται σ περιβάλλον χθρικό, προσπαθον ν ξεφύγουν. Κα γι ν παρακάμψουν τ δυσκολία, ρνονται ν πάρουν θέση στ θέμα πο χει τεθε σχετικ μ τν ντιμετώπιση το θαύματος. Κατόπιν καταφεύγουν σ μι πεκφυγ γι ν μετατοπίσουν τ εθύνη. «λικία χει, ρωτστε τον».
Ἡ στάση αὐτή τῶν γονέων δέν ἔπαψε ἔκτοτε νά βρίσκει μιμητές. Πολλοί μόλις βρεθοῦν σέ περιβάλλον δυσμενές ζητοῦν νά ἐξασφαλίσουν τήν οὐδετερότητα. «Ἐσύ θά βγάλεις τώρα τό φίδι ἀπό τήν τρύπα;» συμβουλεύουν τόν ἑαυτό τους. Θυσιάζουν στό εἴδωλο τῆς δῆθεν οὐδετερότητας συγγενικά αἰσθήματα, φιλία, δικαιοσύνη ἀξιοπρέπεια.
Παραμένει μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες τραγωδίες τῆς ζωῆς ὅτι ἀκόμη καί οἱ πιό στενοί συγγενεῖς καί φίλοι πτοημένοι ἀπό ἄμεσες ἤ ἔμμεσες ἀπειλές τῶν ἑκάστοτε κρατούντων ἀρνοῦνται νά συμπαρασταθοῦν σέ ὅσους ἄδικα ἐκβιάζονται ἤ καταπιέζονται. γενναία ὅμως στάση το πρώην τυφλο δν μεινε πλς μι κφραση εγνωμοσύνης ἀλλά γινε φετηρία οσιαστικότερης γνωριμίας μέ τόν Χριστό. Εναι ξιοπρόσεκτα τ σκαλοπάτια, τ ποα νεβαίνει καθς ξελίσσεται σύγκρουσή του μ τος φαρισαίους. Τν πρώτη φορ επε: «νθρωπος λεγόμενος ησος ...». ργότερα τονίζει τ βεβαιότητά του «τι προφήτης στίν», αὐτός πού μέ θεράπευσε.    Εκ της ιερας μητροπολεως