Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 30/6-6/7/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  30/06/19 – 06/07/19


ΚΥΡΙΑΚΗ   30/06/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία   


ΣΑΒΒΑΤΟ  06/07/2019
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς


 Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

    ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                     
                                                                          ΞΑΝΘΗ  30-06-2019ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ»

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀποτελοῦν τό μεγαλύτερο θαῦμα τῶν αἰώνων. Ἕνα θαῦμα χειροπιαστό. Μπορεῖ κανείς νά ἀμφισβητήσει τήν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο; Κανείς. Ἀλλά πῶς συντελέσθηκε αὐτό τό γεγονός; Μέ τό θαῦμα τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Πῶς δώδεκα ἀγράμματοι ἄνθρωποι νίκησαν τούς σοφούς καί φιλοσόφους τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Πῶς οἱ ἀγράμματοι ἔγιναν πάνσοφοι;Πῶς οἱ ἀδύνατοι ἔγιναν δυνατοί; Πῶς οἱ ἄσημοι ἔγιναν ἔνδοξοι; Πῶς οἱ μικροί νίκησαν τούς μεγάλους; Πῶς; Αὐτό εἶναι τό μεγάλο θαῦμα. Πῶς; Μέ τό Πνεῦμα το Ἅγιον.
Εἶναι τυχαῖο, ὅτι ὁ Χριστός μας διάλεξε αὐτούς τούς Δώδεκα καί τούς ἔκανε Ἀποστόλους; Γιατί δέν διάλεξε γραμματεῖς καί φαρισαίους; Διότι οἱ Φαρισαῖοι ἦσαν κακοί ἀγωγοί τῆς χάριτος. Ἔβλεπαν θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ἄκουγαν τόν παντοδύναμο λόγο του, παρακολουθοῦσαν τήν κρυστάλλινη ζωή του καί ὅμως ὄχι μόνο δέν μποροῦσαν νά μεταδώσουν τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά οὔτε πίστευαν στόν Χριστό. Δέν τούς ἄγγιξε ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ , ὅπως τό ρεῦμα δέν ἀγγίζει τό ξηρό ξύλο.
Προνόμιο τῶν Ἀποστόλων:  Ὁ ἄνισος ἀγώνας. Τί θά λέγαμε γιά κάποιο πατέρα πού παίρνει δέκα νήπια καί τά ρίχνει στή μάχη, νά παλαίψουν σέ ἕνα στῖβο μέ ἑκατό γίγαντες ρωμαλέους παλαιστές;
Τί θά λέγαμε γιά κάποιο ποιμένα πού παίρνει δώδεκα πρόβατα καί τά ρίχνει σέ κοπάδι μέ χίλιους λύκους νά παλαίψουν;
Ἄνισος ὁ ἀγώνας γιά τούς Ἀποστόλους, ἀλλά μαζί μέ τόν Χριστό ἀποτελοῦσαν ἀσύγκριτη πλειοψηφία.
Ἄνισος ὁ Ἀγώνας. Ὁ Χριστός ἔστειλε τούς Μαθητές του νά παλαίψουν μέ ἄνισους ἀντιπάλους. Νά παλαίψουν μέ τούς κολοσσούς τῶν δύο τότε ὑπερδυνάμεων, μέ τό πανίσχυρο Ἰουδαϊκό κατεστημένο τῆς Ἀνατολῆς καί μέ τήν πανίσχυρη Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία τῆς Δύσεως. Τούς τό εἶπε καί ὁ Ἴδιος, δέν τούς τό ἀπέκρυψε: «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων».
Τό ἀποτέλεσμα; Νίκησαν στήν πάλη ἐκείνη τῆς ἱστορίας τά πρόβατα. Νίκησαν οἱ Ἀπόστολοι. Καί μόνο νίκησαν; Ἐκαναν κάτι θαυμαστώτερο. Πολλούς λύκους, τούς μετέτρεψαν σέ πρόβατα τῆς μάνδρας τοῦ Χριστοῦ.
Προνόμιο τῶν Ἀποστόλων ἡ θυσία τῆς ζωῆς τους. Πρῶτοι οἱ Ἀπόστολοι ὄχι σέ θρόνους, ἀλλά σέ πόνους. Πρῶτοι ὄχι στήν τιμή τοῦ κόσμου, ἀλλά στήν ἀτιμία τοῦ κόσμου. Πρῶτοι ὄχι στό ψέμα τῆς ζωῆς ἀλλά στό αἷμα τῆς θυσίας. Πρῶτα σφάγια στό βωμό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ἥρωες! Μάρτυρες! Ἀποστόλους! Αὐτό ζητάει ἡ ἐποχή μας. 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Παρασκευή 28-06-2019      Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό                                                                                                    ΩΡΑ: 19:00-20:30                         Ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Λεύκης.
                                             
Σάββατο 29-06-2019            Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό                
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου                                                            Κομνηνῶν.
                                
ΩΡΑ: 19:00-21:00                            Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                             Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης.

Κυριακή 30-06-2019            Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης.

ΩΡΑ: 19:00-21:00                            Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό                                                                                                                         
                                               Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Βελόνης.

Δευτέρα 01-07-2019               Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                         Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Ποταμιᾶς.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23-29/6/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  23/06/19 – 29/06/19


ΚΥΡΙΑΚΗ   23/06/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Ἱ­ε­ρὸ Μνη­μό­συ­νο 


ΣΑΒΒΑΤΟ  29/06/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς 
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς


 Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                    
                            
                                                            ΞΑΝΘΗ 23-6-2019


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΑΞΙΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»Ἡ ὁμολογία ἢ ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι δύο δυνατότητες ποὺ ἔχει ἕνας μαθητής Του. Οἱ συνέπειες δὲ αὐτῆς ἢ ἐκείνης τῆς ἐπιλογῆς προεκτείνονται στὴν αἰωνιότητα καί τήν προδιαγράφουν. 

Δέν πρόκειται μόνο γιά τίς ἐπίσημες στιγμές ὁμολογίας ἤ ἀρνήσεως πού ἀντιμετώπιζαν οἱ Χριστιανοί σέ περιόδους διωγμῶν ἤ μεγάλων ἱστορικῶν κρίσεων. Εὐκαιρίες γιά νά ὁμολογήσει ἤ νά ἀρνηθεῖ κανείς τόν Χριστό παρουσιάζονται καθημερινά. Ὑπάρχουν βέβαια πολλοί πού θά προτιμοῦσαν νά ἀποφύγουν τέτοια διλήμματα σαφοῦς ὁμολογίας ἤ ἀρνήσεως τοῦ Χριστοῦ καί θά ἤθελαν νά ἀποσυρθοῦν σέ μιά οὐδετερότητα. Τέτοια ὅμως δυνατότητα, ἕνα τρίτο ἐνδεχόμενο δέν προσφέρεται. 

Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀρνούμεθα τὸν Χριστὸ χωρὶς καλὰ καλὰ νὰ τὸ καταλαβαίνουμε, κάποτε χωρὶς νὰ τὸ ὑποπτευόμαστε. Μπορεῖ νὰ τὸν ἀρνούμαστε μὲ τὴ σιωπή μας. Ὅταν ἀποφεύγουμε νὰ λάβουμε θέση, βλέποντας ἐχθρικὸ κλῖμα ἐναντίον Του, ὅταν φοβόμαστε πὼς κινδυνεύει ἡ ἀσφάλεια, ἡ θέση μας ἢ ἀκόμα ἡ ἡσυχία μας. 

Ἀκοῦμε συχνὰ νὰ καταφέρονται κατὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, νὰ εἰρωνεύονται, νὰ κατηγοροῦν, νὰ χλευάζουν∙ καὶ περιοριζόμαστε νὰ τοὺς ἀκοῦμε. Βλέπουμε νὰ ὑπονομεύονται οἱ χριστιανικὲς παραδόσεις καὶ τὰ ἁγνὰ ἔθιμα τοῦ λαοῦ, νὰ ἀναστέλλεται ἡ χριστιανικὴ διαπαιδαγώγιση τῶν παιδιῶν μας, νὰ διαστρέφεται ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια∙ καὶ μένουμε θεατές. 

Τὸν ἀρνούμαστε ὅταν δὲ θέλουμε νὰ συγχωρήσουμε τὶς προσβολὲς καὶ τὶς ἀδικίες τῶν ἄλλων, ὅταν κρατᾶμε μέσα μας πικρία κατὰ τῶν ἀνθρώπων. Τὸν ἀρνούμαστε, ὅταν στὸ βάθος τῆς ψυχῆς μας ἀμφισβητοῦμε τὴν παντοτινὴ ἀξία τῶν λόγων Του καὶ κρίνουμε καὶ ἐνεργοῦμε ἐπὶ τῇ βάση τῶν δικῶν μας ἐγωιστικῶν σκέψεων, διαθέσεων, ἐπιθυμιῶν. 

Ὅποιος ἀρνεῖται, ἄμεσα ὴ ἔμμεσα τὸ Χριστό, σημαίνει ὅτι ἀγαπάει κάτι ἄλλο παραπάνω ἀπὸ Αὐτόν. Ὁ Κύριος εἶπε: «ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος∙ καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος». 

Στὸ πρῶτο ἄκουσμα αὐτὸς ὁ λόγος ἀντηχεῖ σκληρός. Ἐδῶ ὅμως δὲν πρόκειται γιὰ περιφρόνηση τῶν γονέων ἢ τῶν παιδιῶν. Τὸ κέντρο τῆς σκέψεως βρίσκεται στὸ «ὑπέρ». Παραπάνω δηλαδὴ ἀπὸ μένα, λέγει ὁ Κύριος. Οἱ Ἅγιοι Πάντες, ποὺ σήμερα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ μάρτυρες, οἱ ὁμολογητές, οἱ ὅσιοι, μέ αὐτό τό ἰδανικό καί τό ἦθος ἔζησαν. Ὁμολόγησαν γενναῖα, μέ τό κήρυγμα, μέ τό παράδειγμα, μέ τό βίο τους, μέ τό μαρτύριό τους.        

                                                                                     
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Σάββατο 22-06-2019           Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Μητροπολιτικό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τενέδου.

Κυριακή 23-06-2019          Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        τῆς Θεοτόκου Ἴμβρου.

Δευτέρα 24-06-2019            Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Τιμίου Προδρόμου Δρυμιᾶς.

Τρίτη 25-06-2019                  Θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱερόν Μετόχιον Ἁγίου ΩΡΑ: 07:00-10:30                 Νικολάου Πόρτο-Λάγος.
                                             
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 16-22/6/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για εικονα πεντηκοστης
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  16/06/19 – 22/06/19


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  16/06/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Ἐ­σπε­ρι­νὸς Γονυκλισίας


ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ   17/06/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία


ΣΑΒΒΑΤΟ  22/06/2019
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς
  
Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 9-15/6/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  09/06/19 – 15/06/19

ΚΥΡΙΑΚΗ   09/06/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Ἱ­ε­ρὸ Μνη­μό­συ­νο 

ΤΡΙΤΗ   11/06/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

                            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   14/06/2019
18:00μ.μ. Ἐ­σπε­ρι­νὸς –  Τρισάγιο κεκοιμημένων

   ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ  15/06/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Τρισάγιο κεκοιμημένων
18:00μ.μ. Ἐ­σπε­ρι­νὸς

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                                       

ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                                                                      ΞΑΝΘΗ  09-06-2019 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ»

Συνήθως ὅταν ἀκοῦμε νά γίνεται λόγος γιά τήν «αἰώνιον ζωήν», πολλοί σκεπτόμαστε ὅτι αὐτή ἀρχίζει μετά θάνατον. Στήν πραγματικότητα ὅμως ἡ «αἰώνιος ζωή» ἀρχίζει ἤδη ἀπ’ αὐτή τή ζωή. Ἀρχίζει ἀπό τό θάνατο τοῦ Χριστοῦ καί  ἀπό τήν ἀνάστασή Του. Καί σ' αὐτή μετέχουμε, ὅταν συσταυρούμεθα καί συνανιστάμεθα μαζί Του. Ἡ συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι μετοχή στήν «αἰώνιο ζωή».
Πολλές φορές, μέσα στήν ἔνταση τῆς καθημερινῆς βιοπάλης, αὐτές οἱ μεγάλες ἀλήθειες ἀδυνατίζουν καθώς δέ σκεπτόμαστε πόσο ἔντονα τό κακό μας μαγνητίζει πρός τά κάτω, διερωτώμεθα: Μπορεῖ νά βρισκόμαστε ἤδη ἀπό τό βάπτισμά μας στήν «αἰώνιον ζωήν»; Ἔχει ἀρχίσει καί γιά μᾶς αὐτή ἡ ζωή;
Κύριος στήν ρχιερατική προσευχή Του μέ σαφήνεια επε: «Ατη στίν αώνιος ζωή, να γινώσκωσι σέ τόν μόνον ληθινόν Θεόν καί ὅν πέστειλας ησοῦν Χριστόν». Πο σημαίνει τι «αώνιος ζωή» συνίσταται σ’ ατήν κριβς τή γνώση, σ’ ατή τήν οσιαστική, βαθειά μπειρία το ληθινο Θεο καί το ησοῦ Χριστοῦ, το Σωτρος, τόν ποῖον πέστειλε κεῖνος.
Ἡ «γνώση» στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ Χριστός δέν σημαίνει ἰδέες ἀόριστες, λόγια, πού ἀπομνημονεύουμε καί ἀπαγγέλλουμε, πολλές φορές μηχανικά. Πρόκειται γιά μία ἄλλη «γνώση», διαφορετικῆς ποιότητος. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἔζησε ὅσο ἐλάχιστοι αὐτή τήν βαθειά ἐμπειρία τῆς «αἰωνίου ζωῆς», ζώντας ἐν Χριστῷ, σημειώνει μέ ἔντονο τρόπο: «Τοῦ γνῶναι αὐτόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καί τήν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφούμενος τῷ θανάτω αὐτοῦ».
Εἰδικά ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἡ γνώση τοῦ νοῦ, ἡ γνώση τῆς διάνοιας, ἡ γνώση τῶν σοφῶν, ἄλλ’ εἶναι μία γνώση βιωματική, πού ἀποκτᾶται, ὅταν ἀποδεχόμαστε τή θυσία Του, ὅταν συμμορφωνόμαστε μέ τό θέλημά Του,  ὅταν ἀνταποκρινόμαστε στήν ἀγάπη Του. Πρόκειται γιά μετοχή σέ μία προσωπική κοινωνία μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης. Αὐτή τή γνώση δέν κατορθώνουμε νά τήν ἀποκτήσουμε μέ τίποτε ἄλλο παρά μόνο μέ τήν οὐσιαστική, βιωματική προσέγγιση μας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς τήν ἐξασφαλίζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
            Ἡ σκέψη ὅμως περί αἰωνίου ζωῆς δέν σημαίνει φυγή ἀπό τήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς, ἀπό τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού ἐπιφυλάσσει γιά τόν καθένα μας ἡ γήινη πραγματικότητα.  Ἀντίθετα σημαίνει μιά διάθεση ρεαλισμοῦ, γιά νά ζήσουμε σωστά τό ἐδῶ καί τό τώρα, μέ προοπτική τήν αἰωνιότητα καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες πού τιμοῦμε σήμερα, μᾶς δείχνουν τόν δρόμο.                        
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ