ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ
Θεία Λειτουργία τε­λεῖ­ται στὸν Ἱ. Ν. Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων.

ΤΡΙΤΗ
Θεία Λειτουργία τε­λεῖ­ται στὸν Ἱ. Ν. Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου καὶ στὸν  Ἱ. Ν. Ἁ­γί­ων Ρα­φα­ήλ, Νι­κο­λά­ου καὶ Εἰ­ρή­νης.

 ΤΕΤΑΡΤΗ
Θεία Λειτουργία τε­λεῖ­ται στὸν Ἱ. Ν. Ἁ­γί­ου Ἐ­λευ­θε­ρί­ου.

ΠΕΜΠΤΗ
Θεία Λειτουργία τε­λεῖ­ται στὸν Ἱ. Ν. Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεία Λειτουργία τε­λεῖ­ται στὸ Ἱ­ε­ρὸν Ἐ­ξωκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Πα­λαι­ᾶς Πό­λε­ως καὶ στὸν Ἱ. Ν. Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Σω­τῆ­ρος.

   ΣΑΒΒΑΤΟ  
Θεία Λειτουργία τε­λεῖ­ται στὸν Ἱ. Ν. Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου
καὶ στὸν Ἱ­ε­ρὸν Κα­θε­δρι­κὸ Να­ὸ τῆς τοῦ Θε­οῦ Σο­φί­ας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ