Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ

               Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὅτι τήν Κυριακή, 3η Ἀπριλίου 2016 καί ὥρα 18:00, κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Γ΄ Κατανυκτικοῦ  Ἑσπερινοῦ  στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης, θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Φιλόθεος Γρηγοριάτης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους μέ θέμα: «Ἡ ὑπομονή μας στήν ἄρση τοῦ προσωπικοῦ μας Σταυροῦ καί στά ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς».


ΕΚ  ΤΗΣ   ΙΕΡΑΣ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                         

                                                                                     ΞΑΝΘΗ  03-04-2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
Γιὰ ὅλες τὶς ἐποχὲς ὁ περὶ Σταυροῦ λόγος ἦταν ἕνα πρόσταγμα δύσκολο καὶ ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους νὰ προβληματίζονται. Ἰδιαίτερα ὅμως παρουσιάζεται βαρὺς γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ζεῖ στὴν «κοινωνία τῆς εὐημερίας», ποὺ ἔχει θεοποιήσει τὴν ἄνεση καὶ τὴν ἀσφάλεια. Γι’ αὐτὸ ὅταν ὁ Κύριος λέγει: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι», πολλοὶ ἀντιδροῦν. «Η ἐποχή μας», παρατηροῦν, «εἶναι σκληρή. Ἂν ἐπιχειρήσεις νὰ ἀπαρνηθεῖς τὸν ἑαυτό σου, νὰ παραχωρήσεις τὰ δικαιώματά σου, θὰ σὲ ἐκμεταλλευθοῦν καὶ τελικὰ θὰ ἀποτύχεις». 
Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ τοποθετήσεις εἶναι ποὺ σκανδαλίζουν τὸν πρακτικὸ ἄν-θρωπο. Ἀλλὰ γιατὶ τάχα νὰ μᾶς τρομάζει τὸ ἐκ πρώτης ὄψεως παράδοξο; Ὑπάρχουν πολλὲς μεγάλες ἀλήθειες στὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐπιστήμη, ποὺ στὸ πρῶτο τους ἄκουσμα ἠχοῦν παράξενα. Ἀπίθανα ἔμοιαζαν ἄλλοτε πολλὰ αὐτονόητα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς: ὅπως, ὅτι μ’ ἕνα μικρὸ κουτὶ θὰ ἄκουγες καὶ θὰ ἔβλεπες τί γίνεται μίλια μακρυά, ὅτι θὰ διέσχιζαν τοὺς αἰθέρες ἀεροπλάνα μὲ τεράστιο βάρος καὶ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους. Τὸ ἐκ πρώτης ὄψεως λοιπὸν παράξενο κάθε ἄλλο παρὰ παράλογο εἶναι.
Ἕνα δεύτερο βασικὸ στοιχεῖο τοῦ «Σταυρικοῦ Λογισμοῦ» εἶναι ὅτι ἡ ἀπάρνηση πρέπει νὰ συμπληρώνεται ἀπὸ μιὰ ἀποδοχή. Εἶναι οἱ τραγικότητες τῆς βιοπάλης, οἱ συγκεκριμένοι σταυροὶ ποὺ ἐπιφυλάσσει ὁ ἀνθρώπινος βίος: ἀρρώστιες, ἀδικίες, θάνατοι, ἀπογοητεύσεις καὶ πίκρες ἀπὸ τὴν πονηριὰ και τὴ σκληρότητα διαφόρων παραγόντων. Ὅλα αὐτὰ θὰ χρειασθεῖ νὰ μάθουμε νὰ τὰ ἀποδεχόμαστε «ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐλπίδι», μέσα στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Ἰησοῦ, ἔχει νὰ κάνει μιὰ πορεία, ποὺ ξεπερνᾶ τὸ σταυρό.
Στὸ Γολγοθᾶ, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, ὑπῆρχαν τρεῖς σταυροί∙ οἱ δύο ἦταν τὸ τέρμα τῆς πορείας δύο ληστῶν, ὁ μεσαῖος ἦταν ἁπλῶς ἕνα σταυροδρόμι. Ἡ χάρις καὶ ἡ δύναμις τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ ἐπηρέασε καὶ μεταμόρφωσε τὸν ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο ἄλλους σταυρούς, κάνοντάς τον διὰ τῆς μετανοίας «θύραν» τοῦ παραδείσου.
Ἕνα τρίτο στοιχεῖο τοῦ «Σταυρικοῦ Λογισμοῦ» εἶναι ὅτι ἡ ἀπάρνηση καὶ ἡ θυσία δὲ σημαίνουν παθητικότητα ἔναντι τῆς ζωῆς. Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸ ἐγώ, γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶ ὁ Χριστός, δὲν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό, δὲν ἀποτελεῖ ἀπάθεια σὰν αὐτὴ ποὺ συναντᾶ κανεὶς ταξιδεύοντας στὴν Ἰνδία καὶ τὴν Ἄπω Ἀνατολή. Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ λυτρωθούμε ἀπὸ τὸν ἀτομισμό μας, γιὰ νὰ δοθοῦμε ὁλοκληρωτικά στόν Θεό, νὰ «κοινωνήσουμε», νὰ συμμετάσχουμε στὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε σὲ μία πορεία ἀγάπης καὶ μεταμορφώσεως τοῦ κόσμου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Παρασκευή 01-04-2016      Ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερό
ΩΡΑ: 16:30-18:00                       Ναό Ἁγίου Γεωργίου Γλαύκης.                      

ΩΡΑ: 19:00-20:30                                Ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερό 
                                              Ναό Ἁγίου Θεοφάνους Ξάνθης.

Κυριακή 03-04-2016            Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      Δημητρίου Τυμπάνου.

ΩΡΑ: 18:00-20:00               Γ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό 
                                              Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

Τετάρτη 06-04-2016         Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώ-          
ΩΡΑ: 18:30-20:00                        ρων εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Δ΄ ΣΣ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

 

 

ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ριθμ. Πρωτ. 284 
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ Τ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
* * *
δελφο κα τέκνα ν Κυρί προσφιλ κα ελογημένα, 
Δι τς θεοπνεύστου ρήσεως τς λεημοσύνης το Κυρίου κα τν κριμάτων ατς, εσάγει κα φέτος πάντας τος ρθοδόξους πιστος ες τ «μυστήριον» τς γίας κα Μεγάλης Τεσσαρκοστς ερς Ψαλμδς ναφωνν: «Ποιν λεημοσύνας Κύριος κα κρμα πσι τος δικουμένοις» (Ψαλμ. 102, 6). Διότι Κύριος «μπιπλ ν γαθος τν πιθυμίαν μας κα νακαινίζει ς ετο τν νεότητά μας» (πρβλ. . π. 5). 
ς γνωστόν, δελφο κα τέκνα ν Κυρί, καστος νθρωπος, πλασθες κατ᾿ εκόνα κα καθ᾿ μοίωσιν Θεο, ποτελε ναν Κυρίου. Πολ δ περισσότερον σοι ες Χριστν βαπτίσθημεν κα χρίσθημεν δι το γίου Μύρου κα νεκεντρίσθημεν ες τν καλλιέλαιον τς ρθοδόξου κκλησίας, εμεθα ναο το ν μν οκοντος γίου Πνεύματος, κόμη κα ἐὰν δι ποικίλων μαρτιν, κουσίων κουσίων, πομακρυνώμεθα π το Κυρίου: «ε πιστομεν, κενος πιστς μένει» (Β΄ Τιμ. β΄, 13). 
Δι το ρύπου μως τς μαρτίας κωλύεται Χάρις το γίου Πνεύματος ν νεργ ν μν, φ᾿ κα γία μν ρθόδοξος κκλησία ρισε τν ρχομένην περίοδον τν νηστειν τς γίας κα Μεγάλης Τεσσαρακοστς, να κατ᾿ ατν καθάρωμεν αυτος δι τς μετανοίας κα γενώμεθα ξιοι ν ποδεχθμεν τ ζωοποι Πάθη κα τν κ νεκρν λαμπροφόρον γερσιν το Κυρίου μν ησο Χριστο. «Δερο τλαινα ψυχ, σν τ σαρκ σου τ πντων Κτστ, ξομολογο∙ κα πσχου λοιπν, τς πρν λογας, κα προσγαγε Θε, ν μετανοίᾳ δκρυα», καλε πάντας τος πιστος ποιητς το Μεγάλου Κανόνος γιος νδρέας Κρήτης (τροπάριον α΄δς). 
κκλησία, μεριμνσα δι τν σωτηρίαν κα πνευματικν τελείωσίν μας, νοίγει ες πάντα τ μέλη ατς τν παρόντα καιρν τς μετανοίας, προτρέπουσα συγχρόνως ατ ν πολεμήσουν τν φιλόϋλον κα φιλοκτήμονα βίον,  ποος ς «βαρς κλοιός» κρατε τν ψυχν χοϊκν κα συρομένην π γς, μ δυναμένην ν νοίξ τς πτέρυγας ατς πρς τν ορανν κα τν βασιλείαν το Θεο. 
Τοιουτοτρόπως, δι τς μετανοίας κα τν καθαρτικν δακρύων, νδυόμεθα κα πάλιν τ πρωτόκτιστον κάλλος κα τν θεοΰφαντον στολήν, τν ποίαν πωλέσαμεν μετ τν πτσιν, περιβληθέντες «τν στολισμν τς ασχνης, καθπερ φλλα συκς». 
ποτελε, ταυτοχρόνως, νηστεία κα ποχ π βρωμάτων κα π «διαλογισμν ματαίων κα νθυμήσεων πονηρν» φετηρίαν δι τν ρθήν, μεμετρημένην κα σώφρονα διαχείρισιν τν λικν γαθν, μ προοπτικν τν κοινν φέλειαν, οτως στε ν κμηδενίζωνται α ρνητικα κα δι τ κοινωνικν κα φυσικν περιβάλλον πιπτώσεις κ τς λόγου χρήσεώς των κα ν παραμέν μόνον «νηστεία τς λεημοσύνης», ποία ν μ «γίνηται κρμα πσι τος δικουμένοις», λλ λεος κα χάρις κα νακούφισις ες ατος κα δι τν πορείαν μας πρς τό «καθ᾿ μοίωσιν Θεο» (Μέγας Βασίλειος). 
Τοιουτοτρόπως, δι τς γκρατος χρήσεως, γιάζεται κα λη κα ζω μας, καθότι φθαρτ λη ποτελε οχ τν ατοσκοπόν, λλ τ μέσον το γιασμο. Συνεπς, κα δι τος χοντας κα κατέχοντας πλουσίους τς εαγγελικς περικοπς, νηστεία πρέπει ν ποτελ φορμν γκρατείας, μ τελικν σκοπόν «περισσεύειν ατος ν τ λπίδι ν δυνάμει Πνεύματος γίου», κατ τν ρσιν το μεγαλορρήμονος ποστόλου τν θνν Παύλου (πρβλ. Ρωμ. ιε΄, 13) κα ποβλέπειν κα ες τος σημερινος πτωχούς «Λαζάρους» τς νθρωπότητος κα τς προσφυγις.
Πέραν μως τούτων, δν πρέπει ν λησμονται, δελφο κα τέκνα, τ ληθς πνεμα τς νηστείας κα τς γκρατείας, τ ποον καθιστ ταύτας εαρέστους τ Κυρί, καθς διδάσκει δελφόθεος πόστολος άκωβος, λέγων: «θρησκεία καθαρ κα μίαντος παρ τ Θε κα πατρ ατη στίν, πισκέπτεσθαι ρφανος κα χήρας ν τ θλίψει ατν, σπιλον αυτν τηρεν π το κόσμου» (ακ. α΄, 27). Διότι δν θ πιτύχωμεν τν χάριν, τν ποίαν φθόνως παρέχει νηστεία κα γκράτεια, πλς κα μόνον δι τς σιτίας κα τς ποχς π τν λικν τροφν: «Ε ες κρίσεις κα μάχας νηστεύετε κα τύπτετε πυγμας ταπεινόν, νατί μοι νηστεύετε;», ναρωτται Προφήτης σαΐας (58, 4). «Ο ταύτην τν νηστείαν ξελεξάμην [...], λλ [...] διάθρυπτε πεινντι τν ρτον σου κα πτωχος στέγους εσαγε ες τν οκόν σου· ἐὰν δς γυμνόν, περίβαλε...», λέγει κα παραγγέλλει Κύριός μας δι τς φωνς το Προφήτου Ατο (σ. 58, 5-7). 
διαιτέρως σήμερον οκονομικ κρίσις, προσφυγι κα α ποικιλότροποι δυσχέρειαι, α ποαι παγκοσμίως μφανίζονται, μάλιστα δ ες ρισμένους λαος κα χώρας, παρέχουν ες μς τος ρθοδόξους τν δυνατότητα ν καλλιεργήσωμεν τ γνήσιον τοτο πνεμα τς νηστείας, συνδυάζοντες τν ποχν τν βρωμάτων μ ργα φιλανθρωπίας κα λληλεγγύης πρς τος χοντας μεσον νάγκην δελφούς μας, τος πάσχοντας, τος νδεες κα πένητας, τος στέγους κα πρόσφυγας, τος μ χοντας «πο τν κεφαλν κλίν» (Ματθ. η΄, 20), ατος τούς ποίους α σκληραί περιστάσεις το πολέμου κα τν πειρασμν κα τν θλίψεων ναγκάζουν ν γκαταλείπουν τς πατρογονικς στίας των κα ν ταξιδεύουν ν μέσ πολλν κινδύνων κα θλίψεων κα κόπων. 
ταν νηστεία μας συνοδεύηται π τοιαύτην αξησιν τς φιλανθρωπίας κα γάπης μας πρς τν λάχιστον δελφν το Κυρίου, νεξαρτήτως φυλς, θρησκείας, γλώσσης κα καταγωγς, τότε ατη θ ναβαίν π᾿ εθείας ες τν θρόνον το Θεο ς θυμίαμα εοσμον κα γγελοι θ συμπαρίστανται ες μς νηστεύοντας, πως διηκόνουν τν Κύριον ες τν ρημον. 
π καρδίας εχόμεθα δελφικς κα πατρικς ες παντας τ ρχόμενον στάδιον τν γίων Νηστειν ν εναι καρποφόρον κα γιαστικόν, πλρες χάριτος κα γιασμο, κα πως ξιώσ μς Θες ν προσέλθωμεν προσκόπτως ες τν αώνιον ζωοποιν Κρατρα, τν ζωηφρον Πλευρν το Κυρίου, «ξ ς διπλος μν ξβλυσε, κρουνς τς φσεως κα γνσεως» (Μέγας Κανών, τροπάριον τς δ΄ δς). 
Ατο Θεία Χάρις κα τ πειρον λεος εησαν μετ πάντων μν, δελφο κα τέκνα, στε ν τοιούτ εαγγελικ φρονήματι χαρισθ μν ορτ τν ορτν κα πανήγυρις τν πανηγύρεων, νάστασις το Κυρίου μν ησο Χριστο, δόξα κα τ κράτος κα τιμ κα εχαριστία νν κα ες τος περάντους αἰῶνας. μήν. 

γα κα Μεγλη Τεσσαρακοστ ,βις 
Κωνσταντινουπλεως 
διπυρος πρς Θεν εχτης πντων μν