Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                          
                                                                      ΞΑΝΘΗ  2-7-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Η ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ»

Κάνουν συγκλονιστική ἐντύπωση τά λόγια τοῦ ἑκατόνταρχου, ὅταν ὁ Κύριος τοῦ λέει ὅτι θά πάει στό σπίτι του γιά νά θεραπεύσει τόν ὑπηρέτη του: «Κύριε, δέν εἶμαι ἄξιος νά σέ δεχτῶ στό σπίτι μου, πές ὅμως μόνο ἕνα λόγο καί θά γιατρευτεῖ ὁ δοῦλος μου».
Νά τό πρῶτο βῆμα τῆς λυτρώσεως: ἡ συναίσθηση τῆς ἀναξιότητας, τό ξεγύμνωμα τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπό ὅλα τά ὀχυρά πού χτίζουμε συνήθως γιά νά σταθοῦμε μέ πολλές ἀξιώσεις μέσα στήν ζωή, νά δείξουμε στούς ἄλλους τήν δύναμή μας, νά πείσουμε γιά τήν ὑπεροχή μας. 
Καί ὅλα αὐτά τά ὀχυρά ὄχι μόνο μᾶς κάνουν νά συμπεριφερόμαστε διαφορετικά ἀπ΄ ὅτι εἴμαστε στήν πραγματικότητα, ἀλλά ἐμποδίζουν τήν πραγματική ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.  Δημιουργοῦν αὐταπάτες πού ἀποβαίνουν πολλές φορές ὀλέθριες. 
Τό δεύτερο βῆμα εἶναι ἡ μεγάλη πίστη τοῦ ἑκατόνταρχου, πού προκαλεῖ τό θαυμασμό τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι «θά ἔρθουν πολλοί ἀπό τήν ἀνατολή καί δύση καί θά καθίσουν μαζί μέ τόν Ἀβραάμ καί τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ στό τραπέζι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐνώ οἱ κληρονόμοι της βασιλείας θά πεταχτοῦν ἔξω στό σκοτάδι». Ἡ προειδοποίηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι σκληρή ἀλλά καί κατηγορηματική καί δέν ἀπευθύνεται μόνο στούς ἰσραηλίτες ἀλλά καί σέ κάθε χριστιανό πού ἔχει τήν ψευδή βεβαιότητα τῆς πνευματικῆς αὐτάρκειας.
Εἶναι τρομερή ἡ ἀντιστροφή τῶν πραγμάτων, τήν ὁποία προαναγγέλει τό Εὐαγγέλιο μέ τούς παραπάνω λόγους τοῦ Κυρίου. Εἶναι τραγικό νά ζοῦμε μέ τήν αὐτάρεσκη βεβαιότητα τῆς πνευματικῆς αὐτάρκειας τοῦ τέλειου πνευματικοῦ ἀνθρώπου, νά κρίνουμε τούς ἄλλους, νά περιγράφουμε τίς μελλοντικές τιμωρίες τῶν ἁμαρτωλῶν καί συγχρόνως νά λησμονοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι βρισκόμαστε κάτω ἀπό τήν κρίση τοῦ Θεοῦ καί, τό σπουδαιότερο, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνάγκη τῆς λυτρώσεως πού προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Οἱ ἁμαρτωλοί πού συναισθάνονται τή γύμνια τους δέχονται τήν σωστική χάρη τοῦ Θεοῦ πολύ πιό εὔκολα ἀπό τούς εὐσεβεῖς πού δημιούργησαν τεῖχος ἀνάμεσα στόν ἑαυτό τους καί τήν πραγματικότητα.
Ἡ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μέ τόν Ἑκατόνταρχο εἶναι ἀποκαλυπτική γιά ὅλους τούς Χριστιανούς κάθε ἐποχῆς, ὄχι μόνο ἐξ ἀφορμῆς τῆς προειδοποιητικῆς σημασίας πού ἔχουν τά λόγια Του, ἀλλά καί γιά τήν ὑποδειγματική αὐτοσυναίσθηση τῆς ἀναξιότητας πού ἐκφράζει ἡ ὁμολογία τοῦ ρωμαίου ἀξιωματικοῦ: «Κύριε, δέν εἶμαι ἄξιος νά ἔλθεις στό σπίτι μου».            

                                                                      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ
Πέμπτη 29-06-2017       
ΩΡΑ: 19:00-21:00 Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό                
Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης.
Παρασκευή 30-06-2017    
ΩΡΑ: 07:00-10:30 Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης.
ΩΡΑ: 19:00-21:00 Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Βελόνης.
Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Σάββατο 01-07-2017
ΩΡΑ: 07:00-10:30 Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Ποταμιᾶς.
Κυριακή 02-07-2017
ΩΡΑ: 07:00-10:30 Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Τιμίου 
Σταυροῦ Νέας Κεσσάνης.
Πέμπτη 06-07-2017 
ΩΡΑ: 19:00-20:30                   Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό Ἁγίας Κυριακῆς Μύκης.
Παρασκευή 07-07-2017
ΩΡΑ: 07:00-10:30 Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό Ἁγίας Κυριακῆς Δεκάρχου.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 25/6-1/7/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  25/06/17 - 01/07/17


ΚΥΡΙΑΚΗ   25/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ   29/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   30/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ   01/07/2017
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Σεκέρ Μπαϊραμιοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου εὔχεται εἰς τούς ἑορτάζοντες Μουσουλμάνους συμπολίτες μας, χρόνια πολλά, ὑγεία καί κάθε καλό γιά τήν εἰρήνη καί τήν προκοπή τοῦ τόπου μας.
         

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                        
                                                                ΞΑΝΘΗ  25-06-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ»

Ἀνάγκες ποικίλες πιέζουν τὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὸ αὔριο ἀποτελεῖ συνήθως τρόπο ζωῆς, ἱδιαίτερα στίς μέρες μας.
Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀγχώδη μέριμνα ζητεῖ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ὁ Χριστός, λέγοντας: «Μὴ μεριμνᾶτε», μὴν ἀνησυχεῖτε, μὴν ἀφήνετε νὰ σᾶς τυραννοῦν ἀγωνιώδεις σκέψεις, σπᾶστε τά δεσμά τῆς ἀνησυχίας μέ τήν ἐμπιστοσύνη πρός τόν Θεό.
«Δὲν ἀξίζει ἡ ζωὴ περισσότερο ἀπὸ τὴν τροφή, καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ ἔνδυμα;» Ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς ἔδωσε τὸ δῶρο τῆς ζωῆς, δὲ θὰ μεριμνήσει καὶ τὴ συντήρησή του; Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώνεται μέσα στή φύση, ἀκόμη καί στά πιό ἀσήμαντα, στά πουλιά πού πετοῦν ἐλεύθερα στόν οὐρανό, στά κρινολούλουδα πού ντυμένα μέ χαρούμενα χρώματα λικνίζονται στό ἀγέρι τοῦ κάμπου.
Ποιὰ οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ μπορεῖ νὰ πετύχει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἐναγώνια φροντίδα; «Ποιὸς μπορεῖ μεριμνώντας νὰ προσθέσει ἕνα πήχυ στὸ ἀνάστημά του;», λέγει ὁ Κύριος. Στὴν οὐσία ἡ ὑπερβολικὴ μέριμνα φανερώνει ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στὸ Θεό.
Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸ Θεὸ δὲ σημαίνει ἀδιαφορία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὰ βιοτικά. Τὸ «μὴ μεριμνᾶτε» τοῦ Χριστοῦ δὲ σημαίνει «μὴ ἐργάζεσθε». Ὁ Κύριος δὲ συνηγορεῖ σὲ μιὰ παθητικότητα ἀπέναντι στὴ ζωή. Δὲν περιφρονεῖ τὴ σοβαρὴ καὶ ἐπίπονη ἐργασία.
Μὲ ἄλλη ἀφορμή, τὴν παραβολὴ τῶν ταλάντων, καταδικάζει τὴ ραθυμία. Ἀπό ἐκεῖνο ποὺ θέλει νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἀγωνιώδης μέριμνα, ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή.
Ὁ Κύριος δὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι ἡ τροφὴ καὶ τὸ ἔνδυμα εἶναι ἀπαραίτητα. «Ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶς χορηγηθοῦν», μᾶς λέει. Τονίζει ὅμως μιὰ θεμελιώδη προϋπόθεση: «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.»
Συνιστᾶ μιὰ δυναμικὴ καὶ ὑπεύθυνη τοποθέτηση μέσα στὴ ζωή, τονίζοντας ὅτι πρὶν ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ «βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ», ἡ νέα πραγματικότητα ποὺ ἐγκαινίασε Ἐκεῖνος μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο Του, ἡ βασιλεία τῆς Ἀγάπης, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ σκοπὸ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.

Σέ παλαιότερες ἐποχές στήν καθημερινή ἐποικοινωνία τῶν ἀνθρώπων ἄκουγε κανείς τό ‘’ἔχει ὁ Θεός’’, αὐτό μαρτυρεῖ τήν ἐμπιστοσύνη πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.       
Εκ της ιερας μητροπολεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Παρασκευή 23-06-2017     Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 19:00-20:30                        Ναό Τιμίου Προδρόμου Στρατοπέδου Βανιάνο.

Σάββατο 24-06-2017        Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      Τιμίου Προδρόμου Δρυμιᾶς.

Κυριακή 25-06-2017          Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Πέτρου 
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        καί Παύλου Κομνηνῶν.

Τετάρτη 28-06-2017                        Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ιερό                                                                                                    ΩΡΑ: 19:00-20:30                      Ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Πετεινοῦ.
                                                
Πέμπτη 29-06-2017             Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό               
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Λεύκης.

ΩΡΑ: 19:00-21:00                            Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                                     Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης.

Παρασκευή 30-06-2017       Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συναχθήκαμε σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης όλοι οι ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, στην τακτική μηνιαία ιερατική σύναξη, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα, και ομοθυμαδόν εκφράζουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ στην κατάργηση της αργίας της Κυριακής, η οποία αρχικά προβλέπεται να ισχύσει για  τις τριάντα Κυριακές του έτους. Αμφιβάλει κανείς ότι αυτή στη συνέχεια και βαθμηδόν θα επεκταθεί σε όλες τις Κυριακές τού έτους; 
            Η αγία Γραφή επισημαίνει : «τι ν ατ (δηλ. την έβδομη ημέρα της εβδομάδας) κατέπαυσεν πό πάντων τν ργων ατο, ν ήρξατο Θεός ποισαι» (Γεν. Β΄, 2-3). Η αργία της Κυριακής είναι εντολή τού Δημιουργού Θεού. Ο ίδιος ο Θεός δημιουργώντας τον κόσμο και τον άνθρωπο, σύμφωνα με την διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο της Γενέσεως, λέγει: «Καί συνετέλεσεν Θεός ν τ μέρα τ κτ τά ργα ατο, ποίησε, καί κατέπασε τ μέρ τ βδόμ πό πάντων τν ργων, ν ποίησε. Καί ελόγησεν Θεός τήν μέραν τήν βδόμην καί γίασεν ατήν». Ο άνθρωπος όταν εργάζεται, ομοιάζει προς τον Δημιουργό Θεό.  Με την αργία της έβδομης ημέρας μιμείται την ιερά ανάπαυση του Θεού. Ο  Θεός έδωσε στο λαό του την έβδομη ημέρα ως σημείο, για να ξέρει ότι ο Θεός αγιάζει το λαό του (Εξ. 20, 12). 
Η Κυριακή είναι η μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι η ημέρα των εσχάτων, της Βασιλείας του Θεού, που την βιώνουμε μέσα στην  Θεία Λειτουργία. Ο εξαγιασμός της Κυριακής ως «ημέρας Κυρίου» είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί στην καθιέρωσή της ως αργίας. Έτσι, η κατάργηση της αργίας της Κυριακής που επιχειρείται, αποτελεί προσβολή και βλασφημία στο πρόσωπο του Αναστημένου Κυρίου μας, προς τιμήν του οποίου καθιερώθηκε η αργία, αλλά προσβολή και βλασφημία στον «κατ’ εικόνα» πλασθέντα άνθρωπο, χάριν του οποίου θεσπίστηκε η αργία τής Κυριακής.
Με το ψήφισμά αυτό διαμαρτυρόμαστε για τις νέες αυτές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν στον εξανδραποδισμό των εργαζομένων. Με την απώλεια της ιερότητας της Κυριακής δεν χάνει ο Θεός, αλλά εξανδραποδίζεται ο άνθρωπος, ο οποίος παύει να έχει αναφορά στον Θεό, και για αυτό χάνει την αξία του, στο βωμό του απάνθρωπου κέρδους.  Επίσης διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στον εκκλησιαστικό αποχρωματισμό της Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στην εκκλησιαστική  αποδόμηση της κοινωνικής ζωής.
Η λειτουργία της αγοράς και κατά την ημέρα της Κυριακής αργίας δεν θα τονώσει το εμπόριο, όπως αφελώς προσδοκούν όσοι την υποστηρίζουν. Η κατακόρυφη πτώση του εμπορίου οφείλεται στη δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι καταναλωτές. Η λειτουργία των καταστημάτων για μία επιπλέον ημέρα δεν θα φέρει περισσότερους πελάτες, αλλά θα αυξήσει τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, με όσα αυτό συνεπάγεται. 
Η κατάργηση της αργίας της Κυριακής θα έχει επίσης συνέπειες και για στη ζωή της ελληνικής οικογένειας, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον «καθημερινές και σχόλες» , αλλά τα πάντα θα έχουν ισοπεδωθεί, θυσία στις απρόσωπες και απάνθρωπες «αγορές».
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους  δυναμικά αντέδρασαν και αντιδρούν στην επιχειρούμενη κατάργηση της Κυριακής αργίας και δηλώνουμε αρωγοί σε κάθε ειρηνική προσπάθεια για την αναίρεση των ειλημμένων αποφάσεων.
Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκομένους θεσμούς και φορείς.


Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 18-24/6/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  18/06/17 - 24/06/17


ΚΥΡΙΑΚΗ   18/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία


ΣΑΒΒΑΤΟ   24/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                         
                                                                        ΞΑΝΘΗ  18-06-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
        «ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»

            Στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή βλέπουμε τόν Χριστό νά ἐπιλέγει τούς στενούς συνεργάτες Του γιά τό τεράστιο ἔργο τῆς μεταμορφώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ κόσμου.  Δέν ἀπευθύνεται ὅμως στούς κύκλους τῶν πλουσίων, τῶν πολιτικά ἰσχυρῶν, τῶν εὐσεβῶν τοῦ ἰουδαϊκοῦ κέντρου τῆς Ἱερουσαλήμ.  Τούς ἀναζητεῖ σέ ἕνα περιβάλλον ἁπλό, μέ φυσικό ἐλεύθερο ὁρίζοντα «παρά τήν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας».
Οἱ πρῶτοι στούς ὁποίους ἀπευθύνεται εἶναι ἄνθρωποι τῆς ἐργασίας, ἄνθρωποι θετικοί καί δραστήριοι.  «Ἦσαν γάρ ἁλιεῖς», ψαράδες πού παλεύουν μέ τά δίχτυα τους. Πάνω στήν ἐργασία τούς συναντᾶ, πάνω σ’ αὐτή τούς προσκαλεῖ.
Οἱ τέσσερεις πρῶτοι μαθητές πού κοντά στήν λίμνη τῆς Γαλιλαίας κάλεσε ὁ Κύριος ἀνταποκρίνονται μέ ἰδιαίτερη προθυμία. «Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ».  Εἶναι ἄνθρωποι ἐνθουσιώδεις καί τολμηροί, πού καταλαβαίνουν πολλά καί διαισθάνονται περισσότερα πίσω ἀπό τά λίγα λόγια, μποροῦν μέ σωστό αἰσθητήριο νά ἀναγνωρίζουν τόν ἡγέτη, νά τόν ἐμπιστεύονται καί νά τόν ἀκολουθοῦν αἰσιόδοξα στό μεγάλο ἔργο.
            Ἡ μικρή ὁμάδα πού συγκέντρωσε δίπλα Του ὁ Χριστός δέν ἀποτελοῦνταν ἀπό πανομοιότυπους ἀνθρώπους, ἀλλά ἔχει ὁ καθένας τήν δική του ἰδιοσυγκρασία.  Ὁ Ἀνδρέας παρουσιάζεται νηφάλιος, ἥσυχος, ὁ Πέτρος πιό αὐθόρμητος καί ὁρμητικός, ὁ Ἰωάννης στοχαστικός, ὁ Θωμᾶς πιό κριτικός.  Ὁ Χριστός δέν ἀναζήτησε ἀποκλειστικά ἕναν ὁρισμένο ἀνθρώπινο τύπο, δέν ἐνοχλεῖται ἀπό τίς ἰδιοτυπίες τῶν μαθητῶν Του, δέν θέλει νά τούς καταργήσει.  Τούς καλεῖ ὅπως εἶναι, τόν καθένα μέ τήν προσωπικότητά του.
 Ὁ Χριστός καλῶντας τούς πρώτους μαθητές νά τόν ἀκολουθήσουν, τούς καθορίζει τήν ἀποστολή τους, χρησιμοποιώντας παραστάσεις ἀπό τόν δικό τους κόσμο.  «Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
            Ὁ Χριστός χρησιμοποιεῖ τή λέξη ἁλιεῖς, διότι ἀπό τήν προηγούμενη ἀπασχόλησή τους θά πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν ὁρισμένα χαρακτηριστικά.  Ὁ καλός ψαράς ἔχει γνώση πού πρέπει νά τήν ἀξιοποιήσει καί ὡς ἁλιεύς ἀνθρώπων. Πρέπει νά διαθέτει ὑπομονή καί ἐπιμονή.  Ξέρει ὁ ψαρᾶς νά περιμένει καί δέν ἀδημονεῖ γιά γρήγορα ἀποτελέσματα, δέν ἀπογοητεύεται καί ξαναδοκιμάζει. Χρειάζεται καρτερία καί ἀντοχή. Τά νερά δέν εἶναι πάντα ἤσυχα καί ὅταν θυμώνουν, δημιουργοῦν τρομερό κίνδυνο. Δέν εἶναι ὅλες οἱ ὥρες τό ἴδιο κατάλληλες γιά ψάρεμα. Εἶναι σημαντικό γιά ὅποιον εὐαγγελίζεται τό λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά ὅποιον προσεγγίζει τούς ἀνθρώπους νά διακρίνει σωστά πότε πρέπει νά μιλᾶ καί πότε νά σιωπᾶ.

                                            ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Κυριακή 18-6-2017                   Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό             
ΩΡΑ: 07:00-10:30                    Αγίων  Θεοπατόρων  Ἰωακείμ  καί  Ἄννης 
                                                   Θερμῶν.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 11-17/6/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονα αγιων παντων
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  11/06/17 - 17/06/17


ΚΥΡΙΑΚΗ 11/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία


ΣΑΒΒΑΤΟ 17/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ἐ­ξωκ­κλ.τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                                 
                                                                                     
                                                                                    ΞΑΝΘΗ  11-6-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

Ἡ περικοπή πού διαβάζεται σήμερα  Κυριακή τῶν ἁγίων Πάντων, σταχυολογημένη ἀπό τό εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, ἀναφέρει:
«Ὅποιος ὁμολογήσει μπροστά στούς ἀνθρώπους ὅτι ἀνήκει σ’ ἐμένα, θά τόν ἀναγνωρίσω κι ἐγώ γιά δικό μου, μπροστά στόν οὐράνιο Πατέρα μου. Ὅποιος ὅμως μέ ἀπαρνηθεῖ μπροστά στούς ἀνθρώπους, θά τόν ἀπαρνηθῶ κι ἐγώ μπροστά στόν οὐράνιο Πατέρα μου.
Ὅποιος  ἀγαπάει πατέρα ἤ μητέρα, γιό ἤ θυγατέρα παραπάνω ἀπό μένα δέν εἶναι ἄξιος γιά μένα. Καί ὅποιος δέν παίρνει τό σταυρό του καί δέ μέ ἀκολουθεῖ δέν εἶναι ἄξιος γιά μαθητής μου.
Τότε ὁ Πέτρος τοῦ εἶπε: Κύριε, νά ἐμεῖς τά ἐγκαταλείψαμε ὅλα καί σέ ἀκολουθήσαμε. Τί θά γίνει μ’ ἐμᾶς;  Καί ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: Σᾶς βεβαιώνω πώς ἐσεῖς πού μέ ἀκολουθήσατε, στόν καινούργιο κόσμο, τότε πού θά καθίσει ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου στό μεγαλόπρεπο θρόνο του, θά καθίσετε κι ἐσεῖς σέ δώδεκα θρόνους, γιά νά κρίνετε τίς δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ». Καί ὅποιος ἄφησε σπίτια ἤ ἀδελφούς ἤ ἀδελφές ἤ πατέρα ἤ μητέρα ἤ γυναίκα ἤ παιδιά ἤ χωράφια γιά χάρη μου, θά πάρει ἑκατό φορές περισσότερα καί θά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή.
Τό θάρρος τῆς ὁμολογίας πίστεως στόν Χριστό, ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ ἐπί τῶν ὤμων καί ἡ ἀπαγκίστρωση ἀπό τά ἐπίγεια δεσμά , εἶναι γνωρίσματα  πού χαρακτηρίζουν ὅλους τούς μάρτυρες, τούς ὁσίους καί δικαίους, πού τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία τήν μνήμη τους.
Ὁ Σταυρός πού ἀποτελεῖ τό ἔμβλημα τοῦ χριστιανισμοῦ δέν πρέπει κατ’ ἀνάγκη νά ὁδηγεῖ τή σκέψη μας στήν ἰδέα τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ θανάτου. Ἡ μαρτυρία ὅμως τῆς χριστιανικῆς πίστεως προβάλλει σάν ὑποχρέωση τοῦ πιστοῦ σέ κάθε ἐποχή.
Προϋπόθεση γιά νά ἀκολουθήσει κανείς τόν Χριστό εἶναι ἡ ἀπεριόριστη ἀγάπη σ΄ Αὐτόν, ἡ ἀγάπη πού εἶναι πάνω ἀπό κάθε ἀνθρώπινο δεσμό. Τά λόγια τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου ἴσως  ἀκούονται σκληρά. Δέν σημαίνουν βέβαια μῖσος πρός τούς ἀνθρώπους ἡ παράλειψη τοῦ καθήκοντος πρός τούς οἰκείους, οὔτε εἶναι σωστό νά προβάλλονται ὡς ἐπικάλυμμα τῆς ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ ἀποφυγῆς τῆς κοπιαστικῆς φροντίδας γιά τούς δικούς μας.
Τά λόγια αὐτά ἐπιτάσσουν μιά ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν καί τῶν στόχων τοῦ χριστιανοῦ μέσα στή ζωή.  Ὅταν κάποιος ἀνθρώπινος δεσμός γίνεται ἐμπόδιο στό δρόμο τοῦ σταυροῦ, τό προβάδισμα πρέπει νά ἔχει ἡ ἀγάπη γιά τόν σταυρωμένο καί ἀναστημένο Χριστό.

ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Κυριακή 11-06-2017          Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.
ΩΡΑ: 07:00-10:30 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 4-10/6/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονα πεντηκοστης
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  04/06/17 - 10/06/17


ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  04/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
10:00π.μ. Ἐ­σπε­ρι­νὸς  Γονυκλισίας

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  05/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ   08/06/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/06/2017
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ