Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                 
                                                                          ΞΑΝΘΗ  13-05-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ»

Πρόκειται γι να θαυμαστ γεγονός: νας κ γενετς τυφλς ποκτ, μ προσωπικ πέμβαση το ησο Χριστο, τν ρασή του. Σ’ ατ μως τ ντικειμενικ ναμφισβήτητο θαμα δν ντιδρον λοι μ μοιόμορφο τρόπο. Τ στάση τους χρωματίζει διάθεσή τους.
Παρ τ θρησκευτικ μόρφωση κα τν κοινωνική τους θέση ο φαρισαοι δείχνουν μι φοβερ νικανότητα ν δον κα ν παραδεχθον τν λήθεια. Καμία ντικειμενικότητα στν κρίση τους. μπάθεια χρηστεύει τν κριτική τους δύναμη καί δηγε σ μι σειρ ξωφρενικν συλλογισμν κα πιχειρημάτων. Στν ρχ προσπαθον ν ρνηθον τ θαμα. πειδ μως ατ δν εναι δυνατό, πιχειρον ν διαστρεβλώσουν τ πράγματα. μέσως «διαπιστώνουν» παράβαση. Μι κίνηση γάπης το ησο, τν χαρακτηρίζουν «ργασία», παράβαση το Νόμου.
Λίγο πρν π τ θαμα εχαν σηκώσει πέτρες ν λιθοβολήσουν τ Χριστό∙ κα τώρα τν κατηγοροσαν τι παραβίασε τν ργία το Σαββάτου, γιατί, τάχα, ἔφτιαξε λίγο πηλ κα θεράπευσε τν τυφλό. Κατόπιν, καλον τος γονες το τυφλο, τος ρωτον κα τος ξαναρωτον, λπίζοντας ν θηρεύσουν κάτι για ν στηρίξουν τν ρνησή τους. Μπροστ σ’ ατ τν χθρότητα τν σχυρν κα τν πιμονή τους ν λένε τ σπρο μαρο κα τ μέρα νύχτα, ο γονες το τυφλο δειλιάζουν. Δν χουν τό σθένος ν μπλέξουν μ τος ρχοντες. Βλέποντας τι βρίσκονται σ περιβάλλον χθρικό, προσπαθον ν ξεφύγουν. Κα γι ν παρακάμψουν τ δυσκολία, ρνονται ν πάρουν θέση στ θέμα πο χει τεθε σχετικ μ τν ντιμετώπιση το θαύματος. Κατόπιν καταφεύγουν σ μι πεκφυγ γι ν μετατοπίσουν τ εθύνη. «λικία χει, ρωτστε τον».
Ἡ στάση αὐτή τῶν γονέων δέν ἔπαψε ἔκτοτε νά βρίσκει μιμητές. Πολλοί μόλις βρεθοῦν σέ περιβάλλον δυσμενές ζητοῦν νά ἐξασφαλίσουν τήν οὐδετερότητα. «Ἐσύ θά βγάλεις τώρα τό φίδι ἀπό τήν τρύπα;» συμβουλεύουν τόν ἑαυτό τους. Θυσιάζουν στό εἴδωλο τῆς δῆθεν οὐδετερότητας συγγενικά αἰσθήματα, φιλία, δικαιοσύνη ἀξιοπρέπεια.
Παραμένει μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες τραγωδίες τῆς ζωῆς ὅτι ἀκόμη καί οἱ πιό στενοί συγγενεῖς καί φίλοι πτοημένοι ἀπό ἄμεσες ἤ ἔμμεσες ἀπειλές τῶν ἑκάστοτε κρατούντων ἀρνοῦνται νά συμπαρασταθοῦν σέ ὅσους ἄδικα ἐκβιάζονται ἤ καταπιέζονται. γενναία ὅμως στάση το πρώην τυφλο δν μεινε πλς μι κφραση εγνωμοσύνης ἀλλά γινε φετηρία οσιαστικότερης γνωριμίας μέ τόν Χριστό. Εναι ξιοπρόσεκτα τ σκαλοπάτια, τ ποα νεβαίνει καθς ξελίσσεται σύγκρουσή του μ τος φαρισαίους. Τν πρώτη φορ επε: «νθρωπος λεγόμενος ησος ...». ργότερα τονίζει τ βεβαιότητά του «τι προφήτης στίν», αὐτός πού μέ θεράπευσε.    Εκ της ιερας μητροπολεως