Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ "Η ΘΡΑΚΗ".