Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο ΥΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ