Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                      

                                                         ΞΑΝΘΗ  18-02-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ἀπό αὔριο ἀρχίζει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἕνα στάδιο πνευματικῶν ἀγώνων καί ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή προσδιορίζει τά μέσα, τούς ὅρους αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα. Προβάλλει τή συγχωρητικότητα! Συγχωρῶ, δηλαδή ὄχι ἁπλῶς ἀνέχομαι, ἀλλά διαγράφω, ξεχνῶ καί δέν ἀφήνω νά ἐπηρεάσουν τήν ἀγάπη μου πρός τόν ὅποιο ἄνθρωπο, τά ὅποια παραπτώματά του.
Δέν ἀντιπαρέρχομαι συγκαλύπτοντας τήν ἁμαρτία τοῦ ἄλλου, ἀλλά ἐπενεργῶ θετικά, ὥστε νά ἐκλείψει ἡ ἐκτροπή καί νά ἀποκατασταθεῖ ἡ κατάσταση εἰρήνης καί ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Τότε καί μόνον τότε, ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καί Πατρός συγχωρεῖ καί τά δικά μου ἁμαρτήματα καί τά ἐξαφανίζει, ὥστε νά μήν καταστοῦν φανερά «ἐν ἡμέρα κρίσεων» ἐνώπιον ἀγγέλων καί ἀνθρώπων!
Ἀλλά καί τήν ἀρετή τῆς νηστείας, συνδεδεμένη μέ τήν ἐλεημοσύνη μᾶς καλεῖ τό σημερινό Εὐαγγέλιο νά ἀσκοῦμε στά κρυφά, δηλαδή κατά τέτοιο τρόπο ὥστε νά μήν τό ἀντιλαμβάνονται οἱ ἄνθρωποι. Γιατί; Δέν πρέπει νά τήν διαφημίζουμε κατά τή φαρισαϊκή λογική.
λήθεια εναι τι νθρωπος τυγχάνει τόσο εάλωτος στόν σκληρό γωισμό καί τή ναρκισσιστική περηφάνειά του, πού εκολα ποπροσανατολίζεται, ατοθαυμάζεται καί ντί νά ναφέρει πρός τόν γιο θεό ποιοδήποτε καλό πιτυγχάνει ,τι γαθό τόν χαρακτηρίζει, στρέφεται στόν αυτό του καί τόν εδωλοποιε.
λαός μς λέει «κνε τό καλό καί ρίξ' τό στό γυαλό»! Δηλαδή, τό καλό πού θά κάνεις κρύψ' τό τόσο καλά, στε νά ξαφανιστε. Δέν ξαφανίζεται βεβαίως τό καλό. πλς δέν κτίθεται στά μάτια τν νθρώπων,
Στό τέλος τῆς σημερινῆς περικοπῆς ὁ Χριστός μᾶς μιλᾶ γιά θησαυρό. Ὅχι ἐπίγειο, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἀποτελέσει ἀγώνα ζωῆς γιά ν' ἀποκτηθεῖ, μετά καθίσταται ἀγωνία γιά τούς κυρίους του, καθώς τούς πνίγει ὅ φόβος μήν τόν χάσουν, μήν τόν βροῦν καί τούς τόν ἁρπάξουν οἱ κλέφτες.
Μιλᾶ γιά οὐράνιο θησαυρό, ἀποτελούμενο ἀπό ὅσα ἀγαθά ἐργάστηκε ὁ ἄνθρωπος στή ζωή του, ὁ ὁποῖος δέν κινδυνεύει ἀπό κλέφτες, φθορά, ἀνώμαλες οἰκονομικές συγκυρίες, ἀλλά προσαυξάνεται μέ τεράστιο ἐπιτόκιο ἀκριβῶς γιατί ὁ χριστιανός ἀγαθοεργεῖ «ἐν τῷ κρυπτῶ», ὑποχρεώνοντας ἔτσι τόν Θεό νά ἀνταποδώσει τά ἀπείρως πολλαπλάσια στήν αἰωνιότητα.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ