Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ(ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

http://www.enaip.gr/b/eya/00s/EeMe.html#