Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
   ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                            
    
                                                            ΞΑΝΘΗ   18-11-2018


ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 «ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ»

Στή σημερινή εαγγελική περικοπή Κύριος διηγεται τήν παραβολή το φρονος πλουσίου. Τί παράξενο ἀληθεια, «φρων» στήν γία Γραφή χαρακτηρίζεται φ' νός κενος πού στρέφει τά ντα του στόν θεό καί φ' τέρου κενος πού προσκολλται στόν πλοτο, σως γιατί τό να δέν εναι σχετο μέ τό λλο. Εναι κοινή διαπίστωση τν Πατέρων τς κκλησίας, τῶν Οἰκουμενικῶν διδασκάλων τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τι νθρωπος ρνεται τή σχέση μέ τόν θεό, πιστεύοντας ὅτι δέ τόν συμφέρει, γιατί συνήθως καρδιά του εναι κολλημένη λλο, στό κυνήγι τν λικν γαθν, στό ἐδῶ καί τώρα.
Τί κάνει φρων πλούσιος; Ταλαιπωρεται. Ἤ καλύτερα, ατοταλαιπωρεται, μιᾶς πού εναι πεύθυνος γιά τή δυστυχία του. Τό πρτο πού μπορομε εκολα νά παρατηρήσουμε στήν εαγγελική διήγηση εναι ἡ γωνία το πλουσίου νά ξασφαλίσει τόν πλοτο του. Κοινό πίστευμα τς πλειοψηφίας τν νθρώπων εναι τι πλοτος ξασφαλίζει, γι' ατό καί χουν γωνία νά τόν ποκτήσουν καί νά τόν κατοχυρώσουν.
Κι δ ρχεται κκλησία γιά νά τονίσει τήν λήθεια τι πλοτος εναι κακός φέντης, πού ποδουλώνει τόν νθρωπο καί τόν ταλαιπωρε σο περισσότερο προσκολλται σέ ατόν. Ἡ ἀγωνία τοῦ πλουσίου νά μή χάσει οὔτε τό ἐλάχιστο ἀπό τά ἀποκτήματά του, τόν ὑποβάλλει σέ σωρεία φροντίδων, περιττῶν ἐνεργειῶν, ἔμπονων προσπαθειῶν γιά νά ἐξασφαλίσει ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀπολαμβάνοντας μόνο ἀνασφάλεια καί φοβία γιά τήν ἀπώλειά τους.
κριβς στή στιγμή πού πιστεύει τι πιτέλους κατοχύρωσε τόν πλοτο καί μπορε ν' ρχίσει ν' πολαμβάνει τή σχέση μαζί του, κούει κάποιον λλον πού ς κείνη τή στιγμή συνειδητά παραθεωροσε, σκόπιμα ἀγνοοῦσε καί ξεχνοῦσε, νά τοῦ κάνει μία ἐρώτηση: Ἀνόητε, ἐσύ πού ζήτησες τήν ἐξασφάλιση στόν πλοῦτο καί τοῦ ἀφιερώθηκες, αὐτή τή νύκτα πού νόμιζες ὅτι θά ξεκινοῦσε ἡ ἀναπαυτική καί ἀπολαυστική ζωή σου, ατή τήν δια νύκτα ρχονται καί ζητον νά πάρουν τήν ψυχή σου. Πεθαίνεις καί ατά πο τοίμασες, κριβς πειδή δέν μπορον νά σέ συνοδεύσουν, ποιοί θά τά χαρον;
Αὐτός πού ρωτᾶ εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ἡ ἐρώτηση δέν ἐπιδέχεται ἀπάντηση, παρά μόνο εἶναι ἐκφραστική τοῦ ἀδιεξόδου μιᾶς ζωῆς προσκολλημένης στόν πλοῦτο. Ἐπισημαίνεται ἐπιπλέον ἡ ἀνικανότητα τοῦ πλούτου ὄχι νά δώσει ἀπάντηση στό μυστήριο τοῦ θανάτου, ἀλλά νά δικαιολογήσει τήν ἀνάλωση ὑπέρ του γιά μία ὁλόκληρη ζωή. Ἀποτυπώνεται ἡ ματαιότητα στό κυνήγι μιᾶς χίμαιρας, πού λέγεται πλοῦτος.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ