Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 20-26/10/2019 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  20/10/19 – 26/10/19


ΚΥΡΙΑΚΗ   20/10/2019
07:00π.μ. Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὴ Θεία Λειτουργία  
18:00μ.μ. Μι­κρὸ Ἀ­πο­δει­πνο – Χαι­ρε­τι­σμοὶ τοῦ Ἁ­γί­ου Γε­ρα­σί­μου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/10/2019
18:15μ.μ. Μαθήματα ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας (Παι­δι­κὸ τμῆ­μα)
19:15μ.μ. Μαθήματα ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας (Τμῆ­μα ἐ­νη­λί­κων)

ΣΑΒΒΑΤΟ  26/10/2019
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
18:30μ.μ. Μέγας  Πανηγυρικὸς  Ἐ­σπε­ρι­νὸς

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ