Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ 

                                                              ΞΑΝΘΗ  12-07-2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ»

Στή σημερινή εαγγελική περικοπή βλέπουμε ναν παράξενο διάλογο μεταξύ το Χριστο καί τν δαιμόνων πού βασάνιζαν δύο ταλαίπωρους νθρώπους στή χώρα τν Γεργεσηνν. Παράξενο! Χριστός λέει μία μόνο λέξη: «πάγετε», δεγμα το τι δέν προκαλε, οτε φήνεται στόν διάλογο ατό, λλά τόν νέχεται μέχρι νά φθάσει στό πιθυμητό ποτέλεσμα, τή θεραπεία τν δαιμονισμένων.

Τά δαιμόνια εναι πού μιλον στόν διάλογο ατό ποκαλον τόν Χριστό «Υό το Θεο».

ναγνωρίζουν τήν Θεότητα καί τήν μολογον, συνάμα μως τήν χθρεύονται, γι’ ατό καί τήν ποστρέφονται.

πιστία εναι φαινόμενο τν νθρώπων. διάβολος καί ο «σύν ατ» δέν χουν καμία μφιβολία περί Θεο, ντιθέτως χουν γνώση Θεο, σχέτως ν περηφάνεια καί γωκεντρισμός τους τούς καθιστον νίκανους νά παραδεχθον τήν θεία λήθεια καί νά νταποκριθον στήν θεία γάπη. Τό διο δέ μπνέουν πί γς καί σέ πολλούς νθρώπους.

λλά καί ο κάτοικοι τῶν Γεργεσηνῶν χουν ἀνάλογη συμπεριφορά. Μόλις πληροφορονται τά περί τς πελευθέρωσης τν δαιμονισμένων πό τή δουλεία το διαβόλου καί τήν καταστροφή τς γέλης τν χοίρων, μαζεύονται λοι στήν εσοδο τς πόλης. χι γιά νά εχαριστήσουν τόν Χριστό γιά τήν εεργεσία του πρός τούς συμπατριτες τους, λλά γιά νά τόν παρακαλέσουν, μέ πολύ σεβασμό καί επρέπεια, «πως μεταβ πό τν ρίων αὐτῶν».

Ἡ στάση τν Γεργεσηνν ποκαλύπτει τά ατια τς ρνησης τν περισσότερων ρνητν το Χριστο. Κι λόγος τς ρνησης πολλν εναι τό τι ο ρχές το Χριστιανισμο δέν εναι εκολες στήν φαρμογή τους. χει κόστος, «δέν συμφέρει», καί ατό παιτε δύναμη καί ποφασιστικότητα. Ο Γεργεσηνοί δέν στέκονται στήν μολογία τι μπροστά τους χουν τόν Μονογεν Υό καί Λόγο το Θεο, λλά πονον γιά τούς χαμένους χοίρους τους, πού παρανόμως ξέτρεφαν, γι’ ατό καί ποκόμιζαν μεγάλο κέρδος. Χάριν τν λικν ποκτημάτων καί τς κανοποίησης τν πιθυμιν τους, θελοτυφλον καί ποστρέφονται τήν λήθεια ποδιώκοντάς την, γινόμενοι τσι προπομποί πολλῶν μέ ὅμοιες συμπεριφορές ἀνά τούς αἰῶνες.

χριστιανική συνείδηση δέν πιδέχεται συμβιβασμούς οτε συγκατάβαση πρός ,τι γήϊνο καί χοϊκό, λλά χαρακτηρίζεται πό τόν πόθο λευθερίας στό φς τς λήθειας το Χριστοῦ. 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ