Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                 ΞΑΝΘΗ  23-08-2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Μέ παραβολή μιλ σήμερα Κύριός μας στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, θέλοντας νά προσδιορίσει τήν πραγματικότητα στίς νθρώπινες σχέσεις καί νά ποδείξει τήν πιθυμητή καί πλέον συμφέρουσα γιά τόν νθρωπο δό.  νας δοῦλος βρκε στόν δρόμο του ναν σύνδουλό του, στόν ποο εχε δανείσει να ετελές ποσό, πού μως κόμη δέν το εχε πιστραφε. ρμησε λοιπόν πάνω του καί τόν πνιγε, παιτώντας τήν πιστροφή του φειλουμένου μικροδανείου. Παρά τίς κεσίες το φειλετη, ποος γονατιστός τόν παρακαλοσε γιά μιά πίστωση χρόνου , μέχρι νά βρε τό φειλόμενο ποσό, δανειστής δολος συρε τόν συνδούλο του καί τόν κλεισε φυλακή. Θά μποροσε κανείς νά πε τι ατή συμπεριφορά το δανειστ δούλου πρός τόν φειλέτη σύνδουλό του εναι καθόλα νόμιμη καί λογική. Κατά τήν κυρίαρχη παγκόσμια οκονομική ρχή, «ο συμφωνίες πρέπει νά τηρονται».

Μέ βάση τήν τετράγωνη αὐτή λογική, εἶναι ἀπολύτως φυσιολογικό νά διεκδικεῖται καί νά ἐπιβάλλεται ἡ ἐφαρμογή ὅσων ἔχουν συμφωνηθεῖ. Τί ξεχνᾶ ὅμως ὁ δανειστής δοῦλος; Τί καθιστᾶ τήν συμπεριφορά του πρός τόν ὀφειλέτη συνδουλό τοῦ ἀπαράδεκτη; Ὅτι τήν ἀμέσως προηγούμενη στιγμή, ὄχι ἄλλος συνδουλός του, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Κύριός του, τοῦ εἶχε χαρίσει ἕνα δυσθεώρητο ποσό, πού χρωστοῦσε καί δέν ὑπῆρχε περίπτωση ν’ ἀποπληρώσει, ἀκόμη κι ἄν ξεπουλοῦσε ὅλα τά ὑπάρχοντά του, ἀκόμη καί τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του καί τόν ἑαυτό του τόν ἴδιο. Μάλιστα τοῦ τό χάρισε συγκατανεύοντας στή σχετική, ἔντονη παράκληση καί ἱκεσία τοῦ ὀφειλέτη δούλου.

Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Χριστός ἔρχεται νά μᾶς θυμίσει τίς ἄπειρες εὐεργεσίες τοῦ Ἁγίου Θεοῦ πρός ἐμᾶς. Εὐεργεσίες πού ὄντας πλούσιες μᾶς δωρηθηκαν χωρίς νά τίς ἀξίζουμε.

ν λοιπόν μες εμαστε φελημένοι πό μία τέτοια θεία γάπη, δέν εμαστε καί πόλογοι καί πεύθυνοι πέναντί της γιά τό πώς τήν πολαμβάνουμε καί τή  διαχειριζόμαστε στή ζωή μας; Κι ν ξιοι ντες τν χειρότερων τιμωριν πολαμβάνουμε τίς μεγαλύτερες εεργεσίες, μέ ποιό δικαίωμα δέν θά μιμηθομε στω στό λάχιστο τόν Θεό Πατέρα, προσφέροντας ψήγματα γάπης πρός τούς συνανθρώπους μας;

Μέ ποιό δικαίωμα, σκανδαλωδς ενοημένοι πό τήν λογική τῆς γάπης, θά τήν ξεχάσουμε γιά νά πορευθομε μέ τήν λογική τῆς διεκδίκησης πρός τούς λλους;                             

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ