Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2020

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ἑορτάζουμε φέτος τήν 101η Ἐπέτειο τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας, δυστυχῶς δίχως τήν λαμπρότητα τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ὑπό καθεστώς παγκοσμίου ἀβεβαιότητος, ἀφοῦ ὅλος ὁ πλανήτης δοκιμάζεται ἀπό ἕναν ἀόρατο θανατηφόρο ἐχθρό.

Καλοῦμε ὡστόσο καί ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές ὅλους τούς συμπολίτες μας νά συμμετάσχουν στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, τιμώντας τίς ἡμέρες μνήμης, μέ σεβασμό πρός τούς κοντινούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἀπαρνούμενοι τόν ἑαυτό τους θυσιάστηκαν γιά τόν τόπο καί τήν πατρίδα μας.

Ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο τῆς θυσίας τους θά ἦταν πρέπον νά ὑψώσουμε ὅλοι τίς σημαίες μας στίς εἰσόδους τῶν οἰκιῶν καί τῶν καταστημάτων μας, συνειδητοποιώντας τήν σπουδαιότητα νά ζοῦμε ἐλεύθεροι.

Νά  ἀντιμετωπίζουμε μέ σεβασμό τό παρελθόν μας, τήν ἱστορία μας, μέ ὅτι γράφουμε καί εἰκονίζουμε. Νά περιφρουροῦμε τό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ὑγείας, τῆς δικῆς μας καί τῶν συνανθρώπων μας. Εἶναι προφανές ἄλλωστε, ὅτι, ἡ προστασία τῶν κοινῶν ἀγαθῶν ἀποτελεῖ εὐθύνη ὅλων μας.

Εὐχόμαστε σέ ὅλους Χρόνια Πολλά. Ὁ Κύριος, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης, νά εὐλογήσῃ νά ἑορτάσουμε καί τήν 102η ἐπέτειο τῶν Ἐλευθερίων μας, ἐν ὑγιείᾳ, εἰρήνῃ, σωφροσύνῃ καί πάνδημες ἐκδηλώσεις ὅπως ἁρμόζει στήν ἡμέρα.  

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ

 

        Ἀνακοινώνεται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι οἱ θρησκευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ εὐκαιρία τοῦ 101ου ἑορτασμοῦ τῶν Ἐλευθερίων τῆς Ξάνθης ἔχουν ὡς ἐξῆς:

 

Σάββατο 3-10-2020              Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας

ΩΡΑ: 18:30                               Ἀρχαγγελιωτίσσης εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό

                                               Ναο τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

                                                     

ΩΡΑ: 19:00                                 Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Κα-

                                                    θεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης,

                                                    χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου

                                                    Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί

    Ἀρδαμερίου κ.κ. Θεοκλήτου.

 

Κυριακή 4-10-2020              Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο εἰς τόν Ἱερό

ΩΡΑ: 07:00-10:30                Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου.

 

ΩΡΑ: 11:00                                 Δοξολογία ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει.

 

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις θά συμμετάσχει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θ ε ό κ λ η τ ο ς καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν.

            Παρακαλοῦνται οἱ φιλέορτοι χριστιανοί ὅπως προσέλθουν  στίς ὡς ἄνω ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ἐκφράζοντας τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες στόν Θεάνθρωπο Κύριό μας καί τήν Προστάτιδα τῆς Ξάνθης Παναγία τήν Ἀρχαγγελιώτισσα.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ