Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  195η

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
Εἰσερχόμεθα σύν Θεῷ στήν θερινή περίοδο, τήν ραιότερη περίοδο το χρόνου, πως χαρακτηριστικά πισημαίνει προφητάνακτας Δαβίδ: «Σύ ποίησας πάντα τά ὡραῖα τῆς γῆς, θέρος καί ἔαρ σύ πλασας ατά». (Ψάλ. 73,17). πατρίδα μας καί εδικότερα τόπος μας, Ξάνθη, χει ελογηθε μέ μιά ποικιλία τοπίων, μέ μαγευτικές παραλίες καί καταπράσινα βουνά, μέ τόν ποταμό Νέστο καί τό παράμιλλο οκοσύστημά του, μέ τό περιαστικό λσος πού εναι νας πνεύμονας πρασίνου γιά τήν πόλη τς Ξάνθης, καθώς καί μέ τήν λιμνοθάλασσα τς Βιστωνίδος πού φιλοξενε σπάνια εδη πτηνν καί χει τή δική της διαίτερη μορφιά.
λες ατές ο φυσικές καλλονές το τόπου μας προσφέρουν εκαιρίες γιά ναψυχή τόσο στούς μόνιμους κατοίκους τς περιοχς σο καί σ’ σους θά τήν πισκεφθον κατά τήν θερινή περίοδο.
Εναι καθκον μας νά γαπομε τόν τόπο μας καί νά τόν προφυλάσσουμε. μως τό καθκον ατό γιά μς τούς χριστιανούς δέν εναι μία πλή θική πιταγή, λλά κάτι πολύ περισσότερο: εναι θέλημα Θεο! Εναι Θεός κενος πού δωσε στούς πρωτόπλαστους τήν ντολή νά ργάζονται καί νά φυλάσσουν τήν κτίση καί τά δημιουργήματα το Θεοστε ατή νά φανερώνει διαρκς τήν μορφιά καί τή σοφία το Δημιουργο, καί νά καθίσταται παράδεισος γιά τόν νθρωπο.
πως χουμε εθύνη γιά τήν κοινή μας ζωή μέσα στό σπίτι μας, ντίστοιχη εθύνη μς ναλογε καί γιά τό μεγάλο κοινό μας σπίτι, τό φυσικό περιβάλλον.
Καλούμαστε λοιπόν τόσο ς χριστιανοί σο καί ς πολίτες νά πιδείξουμε καί στή νέα ντιπυρική περίοδο ασθημα εθύνης καί γρήγορση, ποφεύγοντας ὅ,τι θά μποροῦσε νά προκαλέσει πυρκαγιά (π.χ. πόθεση σκουπιδιν, γυάλινα μπουκάλια σέ μή λεγχόμενους χώρους) καί νά εδοποιοῦμε τίς ρμόδιες πηρεσίες (Πυροσβεστική, Γενική Γραμματεία Πολιτικς Προστασίας) σέ περίπτωση πού ποπτευθομε κινήσεις τυχόν μπρηστν λθουμε ντιμέτωποι μέ κδήλωση πυρκαγις.
τοπική μας κκλησία χει λάβει λα κενα τά μέτρα πού παιτονται γιά τήν σφάλεια τν ερν μας Ναῶν, τῶν Μονν καί τς κκλησιαστικς μας Σχολς πού βρίσκονται ντός τοῦ περιαστικο λσους τς Ξάνθης.
Εχόμαστε λοι νά πιδείξουμε σύνεση καί πευθυνότητα προκειμένου νά χαρομε τίς πλούσιες μορφιές το τόπου μας καί ατό τό καλοκαίρι.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ