Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                            

                                                                                   ΞΑΝΘΗ  05-06-2016ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ«Ο ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»

Πρόκειται γι να θαυμαστ γεγονός: νας κ γενετς τυφλς ποκτ, μ προσωπικ πέμβαση το ησο Χριστο, τν ρασή του. Σ’ ατ μως τ ντικειμενικ ναμφισβήτητο θαμα δν ντιδρον λοι μ μοιόμορφο τρόπο. Τ στάση τους χρωματίζει διάθεσή τους.
Παρ τ θρησκευτικ μόρφωση κα τν κοινωνική τους θέση ο φαρισαοι δείχνουν μι φοβερ νικανότητα ν δον κα ν παραδεχθον τν λήθεια. Καμία ντικειμενικότητα στν κρίση τους. μπάθεια χρηστεύει τν κριτική τους δύναμη. Κι δηγε σ μι σειρ ξωφρενικν συλλογισμν κα πιχειρημάτων.
Στν ρχ προσπαθον ν ρνηθον τ θαμα. πειδ μως ατ δν εναι δυνατό πιχειρον ν διαστρεβλώσουν τ πράγματα. μέσως «διαπιστώνουν» παράβαση. Μι κίνηση γάπης το ησο, τν χαρακτηρίζουν «ργασία», παράβαση το Νόμου.
Λίγο πρν π τ θαμα εχαν σηκώσει πέτρες ν λιθοβολήσουν τ Χριστό∙ κα τώρα τν κατηγοροσαν τι παραβίασε τν ργία το Σαββάτου, γιατί, τάχα, ἔφτιαξε λίγο πηλ κα θεράπευσε τν τυφλό. Κατόπιν, καλον τος γονες το τυφλο, τος ρωτον κα τος ξαναρωτον, λπίζοντας ν θηρεύσουν κάτι κα ν στηρίξουν τν ρνησή τους.
Μπροστ σ’ ατ τν χθρότητα τν σχυρν κα τν πιμονή τους ν λένε τ σπρο μαρο κα τ μέρα νύχτα, ο γονες το τυφλο δειλιάζουν. Δν χουν τό σθένος ν μπλέξουν μ τος ρχοντες. Βλέποντας τι βρίσκονται σ περιβάλλον χθρικό, προσπαθον ν ξεφύγουν. Κα γι ν παρακάμψουν τ δυσκολία, ρνονται ν πάρουν θέση στ θέμα πο χει τεθε σχετικ μ τν ντιμετώπιση το θαύματος. Κατόπιν καταφεύγουν σ μι πεκφυγ γι ν μετατοπίσουν τ εθύνη. «λικία χει, ρωτστε τον».
γενναία ὅμως στάση το πρώην τυφλο δν μεινε πλς μι κφραση εγνωμοσύνης γι σα εχε δεχθε π τ Χριστό. λλ’ γινε φετηρία οσιαστικότερης γνωριμίας το Κυρίου. Εναι ξιοπρόσεκτα τ σκαλοπάτια, τ ποα νεβαίνει καθς ξελίσσεται σύγκρουσή του μ τος φαρισαίους. Τν πρώτη φορ επε: «νθρωπος λεγόμενος ησος ...». ργότερα τονίζει τ βεβαιότητά του «τι προφήτης στίν».
Τέλος, τν βρίσκει πάλι Χριστός, γι ν το κάνει τ ποκαλυπτικ ρώτημα, «Σ πιστεύεις ες τν Υἱὸν το Θεο;». Κα πρώην τυφλος τότε κατορθώνει ν δε χι μόνο τ πίγειο, λλ κι τ πνευματικ φς: «Πιστεύω, Κύριε∙ κα προσεκύνησεν ατ».
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ