Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

ερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου, κατόπιν σχετικς ποφάσεως τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος, καλε τόν πιστό λαό τς περιοχς μας νά ποστηρίξει τήν  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» (Mum, Dad & Kids), τήν ποία στήν λλάδα στηρίζει    νωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων λλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά», πού δη βρίσκεται σέ ξέλιξη στίς χρες τς Ερωπαϊκς νωσης ποβλέπει στή συλλογή πογραφν, προκειμένου νά θεσμοθετηθε Κανονισμός τς Ερωπαϊκς νωσης, πού θά εναι φαρμοστέος καί θά καθορίζει τι:
α. Γάμος εναι μία μόνιμη καί πιστή νωση ΑΝΔΡΑ καί ΓΥΝΑΙΚΑΣ μέ σκοπό τήν δρυση οκογένειας.
β. Οκογένεια εναι  νας ΠΑΤΕΡΑΣ, μία ΜΗΤΕΡΑ καί τά παιδιά τους καί
γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ εναι ννομη σχέση μεταξύ ΔΥΟ ΕΤΕΡΟΦΥΛΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ μεταξύ γονέως καί παιδιο.
Εναι κατανοητή σημασία τς πρωτοβουλίας ατς, ν ψει νομοθετημάτων πού ποσκοπον νά παναπροσδιορίσουν τίς ννοιες «ΓΑΜΟΣ» καί «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». παναπροσδιορισμός τν θεσμν το Γάμου καί τς Οκογένειας χι μόνο μπορε νά διευρύνει τό πεδίο φαρμογς τους καί σέ μή ΕΤΕΡΟΦΥΛΕΣ σχέσεις, λλά μέ τόν τρόπο ατό θά ποδυναμώσει πλέον τούς διους τους θεσμούς, στε νά μήν μπορον πλέον μέ σαφήνεια νά φαρμόζονται μέτρα στήριξης καί προστασίας τς οκογένειας καί το γάμου.
Μπορετε νά πογράψετε στήν λεκτρονική φόρμα:
https: //signatures.mumdadandkids.eu/oct-web-puplic/signup.doc, κατεβάζοντας τό ντυπο συλλογς χειρόγραφων πογραφν πό τόν σύνδεσμο: http://www.aspe.gr/images/stories/Diafora/grelpaperform_final_final.pdf, ἤ λαμβά- νοντας τό πό τόν φημέριό τῆς νορίας σας.
συλλογή τν πογραφν θά διαρκέσει μέχρι τίς 10/12/2016.
Ο χειρόγραφες πογραφές θά κατατεθον στήν ερά Μητρόπολη μέσω τν νοριν.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ