Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                                    ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                            
                                                                                  
 ΞΑΝΘΗ  23-10-2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΕΙ»
Οἱ Γαδαρηνοί βρίσκονται μπροστά σ’ ἕνα γεγονός θαυμαστό, αὐτό τῆς θεραπείας τῶν δαιμονιζομένων. Τυφλωμένοι ὅμως ἀπὸ τὸ ὑλικό τους συμφέρον δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν τὸ νόημα τῶν γεγονότων. Δὲν νιώθουν ὅτι τιμωρήθηκαν γιὰ τὸ παράνομο ἐμπόριο χοίρων, ποὺ ἔκαναν παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου.
Δὲν ἐνδιαφέρονται ν’ ἀκούσουν τὸν Χριστό. Ζαλισμένοι ἀπ’ τὸ θυμὸ γιὰ τὴ ζημιὰ ποὺ ἔπαθαν, βιάζονται. Βιάζονται νὰ τὸν διώξουν. Τοὺς ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία Του. Ποιὸς ξέρει τί ἄλλο μπορεῖ νὰ τοὺς συμβεῖ; Δὲν χρειάζονται ἀλλαγὲς καὶ ἐπεμβάσεις στὸν τρόπο ζωῆς τους. Ἂς φύγει καλλύτερα τὸ συντομότερο. Δέν τολμοῦν ὅμως νά τόν διώξουν διά τῆς βίας καί τόν παρακαλοῦν νά φύγει: «ἠρώτησαν αὐτόν ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν». Πόσο δραματικό εἶναι αὐτό τό σημεῖο. Διαισθάνονται ὅτι εἶναι ἕνα πρόσωπο ἐξαιρετικά σημαντικό ἀδιαφοροῦν ὅμως νά τόν γνωρίσουν καί σπεύδουν νά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τήν περιοχή τους.
Ἀλλά ἡ παράδοξη αὐτή αἴτηση δέν ἔγινε μόνο μία φορά, σὲ κεῖνο τὸ ἀκρογιάλι τῆς Γεννησαρέτ. Ἐπανελήφθη ἀμέτρητες φορές,  ἐπαναλαμβά-νεται καὶ σήμερα στά βάθη πολλῶν ἀνθρώπινων ψυχῶν. Καὶ στὶς μέρες μας πολλοὶ διώχνουμε τὸ Χριστὸ ἀπὸ τὴν ζωή μας, διότι ἡ παρουσία Του ἐμποδίζει τὶς δουλειές μας, τά σχέδιά μας, τίς ἀντικανονικές μας ἐπιδιώξεις. Ὁ Χριστός ζητεῖ τιμιότητα, εὐθύτητα, ἀγνότητα.
Εἶναι τό φῶς τό ὁλόλαμπρο καί δυνατό. Οἱ ἀμφίβολες δουλειές ὅμως χρειάζονται ἡμίφως, σκοτάδι. Ἀλλά δέν τολμοῦν πάλι νά τά βάλουν ἀνοικτά μαζί του. Τόν παρακαλοῦν νά παραμερίσει. «Ἐρωτοῦν αὐτόν ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν». Δέν παρουσιάζονται φανατικοί ἐχθροί Του. Κάθε ἄλλο. Τηροῦν μάλιστα καί τά προσχήματα. Ὑπάρχουν πολλά πράγματα πού πρέπει νά γίνουν, πού τά ζητάει ἡ ἐποχή, ἡ κοινωνική τους θέση, τό ἐπάγγελμά τους καί στά ὁποῖα ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐνοχλητική, ἀποτελεί ἔλεγχο.
Ἐκτός ἀπό τούς κατόχους τῶν χοίρων θά ὑπῆρχαν καί ἀρκετοί ἄλλοι πού ἔσμιξαν τήν φωνή τους ἀπό ἀβουλία, ἀπό ἀδυναμία χαρακτήρος, παρασυρόμενοι ἀπό τό ρεύμα.

Ὅταν ὁ Χριστός εἶδε τὶς διαθέσεις τῶν Γαδαρηνῶν, «ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψε». Ποτὲ δὲ μένει διὰ τῆς βίας κοντὰ μας. Σέβεται ὅσο κανεὶς ἄλλος τὴν προσωπική μας ἐλευθερία. Εἶναι φοβερὸ ὅμως νὰ διώχνει κανεὶς τὸ Λυτρωτή, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ματαιώνει τὴ σωτηρία του.                                                 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ