Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                           
                                                                                     ΞΑΝΘΗ   11-12-2016

ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 «Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»
Στ διάρκεια νς συμποσίου, μετ τν ναφώνηση κάποιου συνδετημόνος πς εναι «μακάριος κενος πο θ καθίσει στ τραπέζι τς βασιλείας το Θεο», Κύριος διηγήθηκε τ σημεριν παραβολή, γι ν φωτίσει ὁρισμένες πλευρς το μεγάλου ατο θέματος. Μ τν εκόνα το «μεγάλου δείπνου» πο χρησιμοποιε, Κύριος δείχνει ποκαλυπτικ τι τ κάλεσμα στ «βασιλεία το Θεο» εναι μι πρόσκληση σ χαρούμενη γιορτή.
Πρόσκληση σέ εὐφροσύνη, καί αὐτή τή χαρά ἀρνεῖται ὅποιος περιφρονεῖ τό κάλεσμα. Στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ τό πιό ζωντανό σύμβολο τῆς χαρᾶς ἦταν τά συμπόσια. Γι’ αὐτό ὁ Κύριος προβάλλει σάν σύμβολο τῆς βασιλείας Του τό δεῖπνο. Μιά ἀνάλογη εὐφροσύνη, ἀλλά μέ ἀπίστευτα εὐρύτερες καί βαθύτερες διαστάσεις, περιμένει ὅποιον ἀποδέχεται τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ καί εὐσυνείδητα ἐντάσσεται στήν Ἐκκλησία Του, πού εἶναι ἠ εἰκών καί τό σὐμβολο τῆς βασιλείας Του. Αὐτή ἠ ἀγαλλίαση θά φτάσει στό κορύφωμα καί τήν πληρότητά της στό δεῖπνο τό μέγα, στό ἑσπέρας τοῦ κόσμου, μετά τή δύση τῆς ἐδῶ ζωῆς μας, ὅταν θά παρακαθίσουμε καί θά συνομιλήσουμε πρόσωπο πρός πρόσωπο μέ τόν Κύριο τοῦ παντός.
Θες δ μς στέλνει σ κάποιο πίμοχθο καθκον, σ μι γγαρεία, δ ζητε κδούλευση. Σ χαρούμενο πανηγύρι μᾶς προσκαλε. Διότι δν πάρχει μεγαλύτερη χαρ π τ ν βρίσκεσαι κοντά Του, π τ ν ζες τ πλήρωμα τς γάπης, ν πολαμβάνεις τ πειρο κάλλος Του, ν λάμπεις μαζί Του στ νέσπερο φς. Βέβαια γι πολλούς, πο τος λείπουν ο νάλογες πνευματικς κεραῖες, ατ τ μηνύματα μφανίζονται ντελς νύπαρκτα κατανόητα. Χρειάζεται σωστ προετοιμασία, λλαγ νο, μαθητεία, σκηση, γι ν μπορομε ν ναπνέουμε τν τμόσφαιρα τς γάπης Του.
Τν εκαιρία ν προσεγγίσουμε κάτι π τ μεγάλη ατ εφροσύνη τν χουμε δη κι σο βρισκόμαστε σ’ ατν δ τ γ. Γιατ δ τελεται, π τν ποχ το Μυστικο Δείπνου, να θεο δεπνο. Τ μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας.
Οἱ προσκεκλημένοι τῆς παραβολῆς στό εὐγενικό κάλεσμα πού τούς γίνεται ἀπαντοῦν μέ ἕνα τρόπο ἀπροσδόκητο. «Ἀγρόν ἠγόρασα καί ἔχω ἀνάγκη ἐξελθεῖν καί ἰδεῖν αὐτόν».  «Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καί πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά». Ὁ τρίτος «γυναίκα νημφεύθηκα και διά τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν». Στό τελευταῖο τμῆμα τῆς παραβολῆς ὁ οἰκοδεσπότης δίνει ἐντολη στόν ὑπηρέτη του νά ὁδηγήσει στό δεῖπνο τούς κατατρεγμένους τοῦ κόσμου, τούς πτωχούς καί ἀναπήρους καί χωλούς καί τυφλούς. Τόν στέλνει νά ὁδηγήσει στό ἀρχοντικό του αὐτούς πού δέν περιμένουν μιά τέτοια τιμή. Ἔτσι ἡ παραβολή δείχνει ὅτι ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ στή βασιλεία Του παραμένει κατ΄ ἐξοχήν πρόσκληση χάριτος.               

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ