Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Γνωστοποιεῖται ὅτι χθές Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε ἡ ἔναρξη τοῦ τρίτου κατά σειρά σεμιναρίου Εἰδικῆς Ἀγωγῆς μέ ἀντικείμενο τό «Σύνδρομο Down».
Τό σεμινάριο διάρκειας τριῶν μηνῶν διοργανώνεται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη σέ συνεργασία μέ τήν Ἔνωση Θεολόγων καί τόν Σχολικό Σύμβουλο Πρωταβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Σάββα Μελισσόπουλο.
Θά περιλαμβάνει τά κυριότερα θεωρητικά, μεθοδολογικά καί ἐρευνητικά ζητήματα πού θέτουν οἱ μελέτες γιά τό Σύνδρομο Down καί θά συνδέει Εἰδική Ἀγωγή καί Ἐκπαίδευση μέ τήν ἔρευνα, ἐξετάζοντας μέ ὁλοκληρωμένο τρόπο ὅλους τούς τομεῖς πού ἀφοροῦν στήν ἐκπαίδευση παιδιῶν μέ Σύνδρομο Down, μέ ἔμφαση στίς ποιοτικές κυρίως μεθόδους ἔρευνας καί ἰδιαίτερα στήν ἐνταξιακή προσέγγιση.
Διδάσκων τοῦ Προγράμματος εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀπόστολος Καβαλιώτης, Δρ. τοῦ Τομέα Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς καί Ψυχολογίας, τοῦ ΠΤΔΕ τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σέ θέματα εἰδικῆς ἀγωγῆς.
Οἱ ἐργασίες τοῦ σεμιναρίου θά λαμβάνουν χώρα κάθε δεύτερη Πέμπτη στό ἀμφιθέατρο τοῦ Α΄ Γυμνασίου τίς ὥρες 16:00-18:00 καί 18:00-20:00, ἐνώ ἔχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 300 ἄτομα, κυρίως νέοι ἄνθρωποι, ἐκπαιδευτικοί καί γονεῖς.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη εὐχαριστεῖ τούς συνδιοργανωτές τοῦ Σεμιναρίου, τόν π. Ἀπόστολο Καβαλιώτη, τόν Διευθυντή τοῦ Α΄ Γυμνασίου Ξάνθης καί ὅλους τούς συμμετέχοντες.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ