Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 21-27/10/2018 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  21/10/18 – 27/10/18

ΚΥΡΙΑΚΗ   21/10/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
18:00μ.μ. Μι­κρὸ Ἀ­πο­δει­πνο – Χαι­ρε­τι­σμοὶ εἰς τὸν Ἅ­γι­ο Γε­ρά­σι­μο

ΤΕΤΑΡΤΗ   24/10/2018
17:30μ.μ. Μικρός Παρακλητικός Κα­νὼν εἰς τὴν Θε­ο­τό­κον  – Ομιλία
  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/10/2018
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος Ἐ­σπε­ρι­νὸς

 Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ