Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                    
                                                                  ΞΑΝΘΗ 21-10-2018


ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 «ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ»

Μέ πλοιάριο περνον Χριστός καί ο Μαθητές του στή χώρα τν Γαδαρηνν, στήν πέναντι χθη τς Γαλιλαίας. Πρτος πού τούς ποδέχεται, νας ταλαίπωρος νθρωπος, καταβασανισμένος πό τήν κυριαρχία τν δαιμονίων. ναγνωρίζοντας τά δαιμόνια τόν Θεάνθρωπο, ρίχνουν τόν δαιμονισμένο κετευτικά στά πόδια του. Κι Χριστός, φο πρτα ρωτ τόν νθρωπο γιά τό νομά του καί λάβει τήν πάντηση «λεγεών», γιά νά κατανοήσουν ο μαθητές του, λλά καί ο διαχρονικοί μελετητές το Εαγγελίου του, τό πλθος τν δαιμονίων, διατάσσει νά διαφύγουν πρός μία γέλη χοίρων πού βοσκε κε δίπλα. Τήν δήγησαν στόν γκρεμό καί τήν κατέπνιξαν στήν ποκάτω λίμνη, ποδεικνύοντας τι ργο το δαίμονα εναι καταστροφή.
Χριστός μέ τή διπλή του ατή νέργεια -τς πελευθέρωσης το δαιμονισμένου, λλά καί τς συγκατάβασής του νά καταφύγουν τά δαιμόνια στούς χοίρους- εεργετε τόσο τόν πρώην δαιμονισμένο χαρίζοντάς του τήν πνευματική λευθερία, λλά καί τό δικαίωμα σέ μία οσιαστική ζωή, σο καί τούς κατοίκους τς περιοχς, διορθώνοντας τήν νσυνείδητη παράβαση το Νόμου. Πς ντιδρον ο κάτοικοι τς περιοχς στή διπλή εεργεσία το Χριστο; Μ’ ναν εγενή, εναι λήθεια, τρόπο παρακάλεσαν τόν Χριστό νά φύγει πό τήν περιοχή τους, νά περάσει τά ριά της καί νά μήν ξανασχοληθε μαζί τους.
Γιατί; Τό πνευματικό συμφέρον πέβαλλε νά προσπαθήσουν νά ἀξιοποιήσουν τήν παρουσία το Χριστο στήν περιοχή τους στό πακρο. Κι μως, διοτέλειά τους, δέν τούς πιτρέπει ν’ ντιληφθον τό συμφέρον τους καί τούς δηγε σέ ατοκαταστροφική συμπεριφορά. Διώχνουν τόν Χριστό, θεωρώντας τον φορμή ζημίας. Γιατί; Διότι καταστροφή τς γέλης, πό τήν ποία θά ποκόμιζαν χρηματικά φέλη, βάρυνε περισσότερο στή σκοτισμένη συνείδησή τους πό τήν πνευματική φέλεια πού θά ποκόμιζαν πό τή συναναστροφή μέ τόν Χριστό.
Εκολα καταδικάζουμε τούς Γαδαρηνούς, χωρίς ν’ ναλογιζόμαστε τι σέ πολλές περιπτώσεις τούς ντιγράφουμε. Κάθε φορά πού προτιμμε τήν μαρτία πό τήν ρετή τούς μιμούμαστε διώχνοντας τόν Χριστό καί τή λυτρωτική του χάρη γιά νά προσκολληθομε στόν στερο γωισμό μας. Κάθε φορ πού ρνούμαστε τή φωνή τς συνείδησής μας γιά ν’ κολουθήσουμε τήν μπαθή πιθυμία μας, τούς δικαιώνουμε στή συμπεριφορά τους, γείροντας μπόδια στή σχέση μας μέ τόν Θεό. Κάθε φορ πού παξιώνουμε στή ζωή μας τό εαγγελικό παράγγελμα ξιώνοντας τά σκύβαλα το κόσμου τούτου, τούς ἀντιγράφουμε. 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ