Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                       
                                                                      
                                                                       ΞΑΝΘΗ 9-12-2018

ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 «ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ»

Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα περιγράφεται ἡ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας γυναίκας, δηλαδή τῆς γυναίκας ἐκείνης πού δέν μποροῦσε καθόλου νά σηκώσει τό κεφάλι της πρός τά πάνω, καθώς τό κυρτωμένο ἀπό τήν ἀσθένεια σῶμα τήν ὑποχρέωνε νά εἶναι διαρκῶς σκυμμένη. Ἡ ὁποιαδήποτε προσπάθεια γιά ἀνόρθωση ἐπέφερε φοβερούς πόνους, οἱ ὁποῖοι περιόριζαν τό εὖρος τῶν δραστηριοτήτων της. Κι ὅμως, αὐτή ἡ γυναίκα δέν ντρεπόταν στήν κατάστασή της νά κυκλοφορεῖ. Καί μάλιστα πηγαίνοντας στή Συναγωγή γιά ν' ἀκούει τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.
Πολλές φορές κάποια ἀσθένεια καί οἱ συνέπειές της δημιουργοῦν ἄσχημη ψυχολογία στόν ἀσθενῆ καί τόν ὁδηγοῦν στό νά ντρέπεται γιά τό σῶμα του ἤ τοῦ ἀποστεροῦν τήν διάθεση γιά τή ζωή. Ἐάν ὁ ἀσθενής δέν ἔχει ψυχικά ἀποθέματα ἀντοχῆς, τά ὁποία κυρίως ἐπαυξάνει ἡ πίστη στήν πρόνοια τοῦ θεοῦ, συνήθως ὁδηγεῖται σέ ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, ἀκόμη καί ἀκραῖες, μέ συνέπεια νά καθιστᾶ τή ζωή ἀκόμη πιό μαρτυρική γιά τόν ἴδιο καί γιά τούς δικούς του.
Ἡ συγκύπτουσα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου ὅμως δέν συμπεριφέρεται ἔτσι. Ὁμολογεῖ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα της στόν θεό, κυρίως μέ αὐτό πού κάνει, νά πηγαίνει δηλαδή μέ κόπο καί πόνο στή λατρεία τοῦ θεοῦ, νά συμμετέχει καί νά ἀντλεῖ ἀπό ἐκεῖ δύναμη. Δέν μιλᾶ καθόλου γιά νά ξέρουμε τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς της, τό εἶδος τῶν αἰτημάτων της, ἤ ἀκόμη καί τά παράπονά της. Σπάνιο πράγμα ὁ ἄρρωστος ἄνθρωπος νά σιωπᾶ. Αὐτό μαρτυρεῖ ἀποθέματα ψυχικῆς δύναμης καί ὑπομονῆς, πού τοῦ ὑπαγορεύουν νά μήν κουράζει τούς ἄλλους, ἀλλά νά βαστάζει μόνος μέ θάρρος τόν σταυρό τῆς ὅποιας ἀσθένειας. Καί Χριστός πό τήν λλη, δρ πρωτότυπα. Βλέπει τή συγκύπτουσα καί διακόπτει τό κήρυγμα του, πόδειξη το νδιαφέροντος το Πλάστη γιά τό πλάσμα του. Χωρίς γυναίκα νά το μιλήσει νά το ζητήσει τίποτε, διος Χριστός, κουμπώντας τό κεφάλι της μέσως, τς λέει: γυναίκα εσαι λυμένη καί λευθερωμένη πό τήν ρρώστια σου. Κανείς δέν το ζήτησε τίποτε κι μως, Χριστός νεργε εεργετικά.
δελφοί μου, πολλές φορές ο γιοι ντιμετώπιζαν τήν σθένεια στή ζωή τους ς πίσκεψη θεο, ς φορμή ντονότερης καί θερμοτερης προσευχς, ς ατία πομονς. Τό παράδειγμά τους πάρχει γιά νά μς διδάσκει πώς μπορομε καί πό τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, νά πλησιάζουμε κόμη περισσότερο τόν θεό, κατανοώντας τή θεία παντοδυναμία καί τήν νθρώπινη δυναμία, συναισθανόμενοι τι πατρίδα μας εναι Βασιλεία το θεο, χι γ ατή, καί αώνια κληρονομιά μας ποκατάστασή μας στήν γκάλη το θεο καί Πατρός.       
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ