Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                 
                                                                      ΞΑΝΘΗ  02-06-2019


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ»

νας κ γενετς τυφλς ποκτ, μ προσωπικ πέμβαση το Χριστο, τν ρασή του. Σ’ ατ μως τ ντικειμενικ ναμφισβήτητο θαμα δν ντιδρον λοι μ τόν ἴδιο τρόπο. Τὴν στάση τους χρωματίζει διάθεσή τους.
Παρά τήν θρησκευτική μόρφωση καί τήν κοινωνική τους θέση, οἱ Φαρισαῖοι δείχνουν μιά φοβερή ἀνικανότητα νά δοῦν καί νά παραδεχθοῦν τήν ἀλήθεια. μπάθεια χρηστεύει τν κριτική τους δύναμη καί δηγε σ μι σειρ ξωφρενικν συλλογισμν κα πιχειρημάτων. Στν ρχ προσπαθον ν ρνηθον τ θαμα. πειδ μως ατ δν εναι δυνατό, πιχειρον ν διαστρεβλώσουν τ πράγματα. μέσως «διαπιστώνουν»πράβαση. Μι κίνηση γάπης το Χριστοῦ, τν χαρακτηρίζουν «ργασία», παράβαση το Νόμου.
Λίγο πρν π τ θαμα εχαν σηκώσει πέτρες ν λιθοβολήσουν τ Χριστό∙ κα τώρα τν κατηγορον τι παραβίασε τν ργία το Σαββάτου, γιατί, τάχα, ἔφτιαξε λίγο πηλ κα θεράπευσε ἕναν τυφλό. Κατόπιν, καλον τος γονες το τυφλο, τος ρωτον κα τος ξαναρωτον, λπίζοντας ν θηρεύσουν κάτι γιά ν στηρίξουν τν ρνησή τους.
Μπροστ σ’ ατ τν χθρότητα τν σχυρν κα τν πιμονή τους ν λένε τ σπρο μαρο κα τ μέρα νύχτα, ο γονες το τυφλο δειλιάζουν.
Δν χουν διάθεση ν μπλέξουν μ τος ρχοντες. Βλέποντας τι βρίσκονται σ περιβάλλον χθρικό, προσπαθον ν ξεφύγουν. Κα γι ν παρακάμψουν τ δυσκολία, ρνονται ν πάρουν θέση στ θέμα πο χει τεθε σχετικ μ τν ντιμετώπιση το θαύματος. Κατόπιν καταφεύγουν σ μι πεκφυγ γι ν μετατοπίσουν τ εθύνη. «λικία χει, ρωτστε τον».
Ογονες το πρώην τυφλο θέλουν τν συχία τους. Οτε κν ναλογίζονται τι ο διοι εχαν φέρει στν κόσμο να δυστυχισμένο παιδί, πο μόλις τώρα, μ τν πέμβαση το ησο, πρωτογνώριζε τν μορφι τς ζως. Κα φήνουν τ παιδί τους μόνο του στ σύγκρουσή του μ τος σχυρος τς μέρας.
Ἡ στάση αὐτή τῶν γονέων δέν ἔπαψε ἔκτοτε νά βρίσκει μιμητές.
Εναι ξιοπρόσεκτα τ σκαλοπάτια, τ ποα νεβαίνει ὁ τυφλός ἄνθρωπος καθς ξελίσσεται σύγκρουσή του μ τος φαρισαίους. Τν πρώτη φορ επε: «νθρωπος λεγόμενος ησος ...». ργότερα τονίζει τὴν βεβαιότητά του «τι προφήτης στίν», αὐτός πού μέ θεράπευσε.   
Τέλος, τν βρίσκει πάλι Χριστός, γι ν το κάνει τ ποκαλυπτικ ρώτημα, «Σ πιστεύεις ες τν Υἱὸν το Θεο;». Κα πρώην τυφλός τότε κατορθώνει ν δε χι μόνο τ πίγειο, λλ κι τ πνευματικ φς: «Πιστεύω, Κύριε∙ κα προσεκύνησεν ατ».
                         ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ