Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ (ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΜΕΓ΄ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟ π.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΡΦΙΡΗ)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΚΟΝΑ ΦΡΑΓΓΕΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δόξα... Ἦχος πλ. β'
Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως.


Ψάλλει ο μακαριστός ιεροδιάκονος Διονύσιος Φιρφιρής ο αγιορείτης (1912-1990) σε σύνθεση του Πέτρου Φιλανθίδη(1840-1915).