Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ   
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                                           
                                                                                   ΞΑΝΘΗ  1-07-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ»

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή περιγράφει τἠν θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων στήν χώρα τῶν Γεργεσηνῶν. Μέ τή δράση το Χριστο μέσα στόν κόσμο, μέ τή σταύρωση καί τήν νάστασή του καί ν συνέχεια μέ τήν δρυση τς κκλησίας καταργεται τό ργο τν δαιμόνων, λευθερώνεται νθρωπος πό τήν κυριαρχία τους καί ρχίζει μία νέα ποχή γιά τήν νθρωπότητα.
ποχή μας, μολονότι δέν συμμερίζεται τήν ντίληψη τν χρόνων τς Καινῆς Διαθήκης γιά τήν πήρεια τν δαιμόνων στόν ἄνθρωπο, χει νά παρουσιάσει ποικιλία περιπτώσεων κυριαρχίας το δαιμονικο στοιχείου στή ζωή τν τόμων καί τν κοινωνιν, στε νά μή μπορε νά μφιβάλει κανείς γιά τή βοώσα παρουσία καί φθοροποιό δράση του. Κι ποιος μφιβάλλει, ς θυμηθε τόν πετυχημένο στίχο ἑνός γάλλου ποιητή τι « πιό ξυπνη πονηρία το διαβόλου εναι νά μς πείθει τι δέν πάρχει».
Βέβαια, ποιος ναζητ τό σαταν στίς νθρωπομορφικές μλλον τερατόμορφες παραστάσεις προηγουμένων ποχν, δέν θά τόν βρε πουθενά καί θά πλανται μέ τήν ντύπωση πώς δέν πάρχει, ν στήν πραγματικότητα τό κακό χει τόσες φθοροποιές καί λέθριες κδηλώσεις μέσα στή ζωή, πού ποτελε μόνιμη παγίδα καί μάλιστα γιά τόν πιό νύποπτο καί προειδοποίητο νθρωπο»
φόβος μπροστά στή δύναμη το Χριστοῦ δέν δηγε τούς κατοίκους τῆς χώρας τῶν γεργεσηνῶν στήν ναγνώριση τς μεσσιανικς ξουσίας του καί στή δοξολογία το Θεο λλά στήν ρνητική τοποθέτηση πέναντί του. Μή μπορώντας νά κτιμήσουν τήν προσφορά Του καί τήν πιτελεσθεῖσα θεραπεία τν δαιμονιζομένων καί φοβούμενοι μήπως ποστον καί λλες λικές ζημίες, πως καταστροφή τς γέλης τς χοίρων, ζητον ἀπό τόν Κύριο νά ἀπομακρυνθεῖ.
Τό λικό συμφέρον τυφλώνει πολλές φορές τόν νθρωπο καί δέν τοῦ πιτρέπει νά δε καθαρότερα τό πνευματικό του συμφέρον, τόν κάνει νά προτιμ τήν ποδούλωση στή δαιμονική δύναμη παρά τήν λευθερία πού προσφέρει Θεός.
Τό μήνυμα τς περικοπς εναι να μήνυμα λευθερίας πό τή δαιμονική κυριαρχία. άν τό οκονομικό συμφέρον, κοινωνική συμβατικότητα λλοι παράγοντες μποδίζουν τόν νθρωπο νά δεχθε τήν θεία δωρεά, τότε παραμένει αχμάλωτος τν φθοροποιν δυνάμεων, χοντας τήν ψευδαίσθηση τι ατές εναι νύπαρκτες, φοῦ δέν βρίσκει τίς μορφές τους ὅπως τίς συνέλαβαν ἄλλες προηγούμενες ἐποχές, ἐνῶ στήν πραγματικότητα αὐτές τόν καταδυναστεύουν.                                   ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ