Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                                    
                                                                                 ΞΑΝΘΗ  8-7-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ – Ο ΓΙΑΤΡΟΣ – Ο ΘΕΟΣ»

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ένας σωματικά ασθενής άνθρωπος ζητά να απαλλαγεί από την αρρώστια και ο Χριστός του προσφέρει απαλλαγή από τις αμαρτίες. Ο Χριστός δεν πολέμησε μόνο την αρρώστια της ψυχής, αντιμετώπισε και την αρρώστεια του σώματος. «Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς...θεραπεύων πάσαν νόσον». 
Στο διάστημα των αιώνων αναπτύχθηκε η ιατρική επιστήμη. Ατελής τα χρόνια εκείνα, ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη και εξελιγμένη στις μέρες μας, ικανή να αντιμετωπίσει με τις γνώσεις και τα σύγχρονα τεχνικά μέσα πολλές από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Στη διάθεσή της τα τεράστια νοσοκομεία και εξειδικευμένοι ιατροί.
Μερικές βασικές διαπιστώσεις, παρμένες από τον αιώνιο λόγο του Θεού κι από την καθημερινή πραγματικότητα, θα μας βοηθήσουν. Στην πρώτη διαπίστωση μας οδηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Η ιατρική επιστήμη, μας λέει, όπως όλες οι επιστήμες είναι δώρο του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Ο Δημιουργός, με την πανσοφία και την απέραντη δύναμη, έδωσε στους ανθρώπους την επιστήμη, για να χαίρονται τα θαυμαστά Του έργα και να Τον δοξάζουν. Και: «Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα...εν αυτοίς εθεράπευσε και ήρε τον πόνον» του ανθρώπου. Κι ακόμα όταν ασκείται η ιατρική επιστήμη, Αυτός αόρατα καθοδηγεί την πορεία της θεραπευτικής αγωγής, διότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, που να γίνεται χωρίς το θέλημά Του.
Η δεύτερη διαπίστωση είναι πως οι δυνατότητες της ιατρικής έχουν τα όριά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γιατροί υψώνουν τα χέρια και λένε: «Τώρα ο Θεός».
Και είναι απαραίτητο να προσθέσουμε την τρίτη διαπίστωση. Πιο πάνω άπ' την ανθρώπινη επιστήμη στέκεται ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός, χωρίς νυστέρια και φάρμακα, μπορεί να «εγείρη άνθρωπον εκ κλίνης οδύνης αυτού».
Εθεράπευε ο Χριστός «πάσαν νόσον», διηγείται ο ιερός Ευαγγελιστής. Και «όσοι ήπτοντο αυτού, έσωζοντο». Με μια όμως προϋπόθεση, την πίστη. "Έπρεπε οι άρρωστοι, που θα πήγαιναν σ' Αυτόν, να έχουν θερμή και ακλόνητη πίστη. Πίστη στην αγάπη Του, στην παντοδυναμία Του, στη θεία Του αποστολή.
Αυτή την πίστη εκφράζει, αλλά και δυναμώνει, η καταφυγή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η προσέλευση στη θεία Κοινωνία, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις ασθενείας, στο μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Αδελφοί, ασθενείς και πονεμένοι, δεν θα εγκαταλείψουμε τον γιατρό γιατί «αυτόν έκτισε Κύριος», αλλά πάνω από αυτόν θα βάλουμε τον παντοδύναμο Θεό.       
Εκ της ιερας μητροπολεως