Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ  
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                     
                                                                           
                                                                          ΞΑΝΘΗ  12-08-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Μέ παραβολή μιλ καί σήμερα Κύριός μας, θέλοντας νά προσδιορίσει τήν πραγματικότητα στίς νθρώπινες σχέσεις καί νά ποδείξει τήν πιθυμητή καί πλέον συμφέρουσα γιά τόν νθρωπο δό.  νας δοῦλος βρκε στόν δρόμο του ναν σύνδουλό του, στόν ποο εχε δανείσει να ετελές ποσό, πού μως κόμη δέν το εχε πιστραφε. ρμησε λοιπόν πάνω του καί τόν πνιγε, παιτώντας τήν πιστροφή του φειλομένου μικροδανείου.
Παρά τίς κεσίες το φειλετη, ποος γονατιστός τόν παρακαλοσε γιά μιά πίστωση χρόνου , μέχρι νά βρε τό φειλόμενο ποσό, δανειστής δολος συρε τόν σύνδουλό του καί τόν κλεισε φυλακή. Θά μποροσε κανείς νά πε τι ατή συμπεριφορά το δανειστ δούλου πρός τόν φειλέτη σύνδουλό του εναι καθόλα νόμιμη καί λογική. Κατά τήν κυρίαρχη παγκόσμια οκονομική ρχή, «ο συμφωνίες πρέπει νά τηρονται»
Μέ βάση τήν τετράγωνη ατή λογική, εναι πολύτως φυσιολογικό νά διεκδικεται καί νά πιβάλλεται φαρμογή σων χουν συμφωνηθε, κυρίως γιατί εναι εθύνη το καθενός συμβαλλομένου νά σκέπτεται τά συμφέροντά του καί μόνον, νά τά περασπίζεται καί νά τά κατοχυρώνει, θεωρώντας ἐκ προοιμίου ἄκαμπτη καί σκληρή τή στάση τοῦ ἀντισυμβαλλομένου του.
συλλογισμός ατό ποτελε καί τήν πεμπτουσία τς καπιταλιστικς θικς.  
 Τί ξεχν ὅμως δανειστής δολος; Τί καθιστᾶ τή συμπεριφορά του πρός τόν φειλέτη σύνδουλό το παράδεκτη; τι τήν μέσως προηγούμενη στιγμή, χι λλος σύνδουλός του, λλά διος Κύριος του, το εχε χαρίσει να δυσθεώρητο ποσό, πού χρωστοσε καί δέν πρχε περίπτωση ν' ποπληρώσει, κόμη κι ν ξεπουλοσε λα τά πάρχοντά του, κόμη καί τά μέλη τς οκογένειάς του καί τόν αυτό του τόν διο.
Μέ ἄλλα λόγια ὁ Χριστός ἔρχεται νά μᾶς θυμίσει τίς ἄπειρες εὐεργεσίες τοῦ Ἁγίου Θεοῦ πρός ἐμᾶς. Εὑεργεσίες πού μᾶς δωρήθηκαν χωρίς νά τίς ἀξίζουμε. Εἴμαστε χρεῶστες σέ τέτοιο βαθμό πού τίποτε δέν θά ἦταν ἱκανό νά ἀντισταθμίσει τήν ἁμαρτωλή ἀποστασία μας.
ν λοιπόν μες εμαστε φελημένοι πό μία τέτοια θεία γάπη, δέν εμαστε καί πόλογοι καί πεύθυνοι πέναντί της γιά τό πώς τήν πολαμβάνουμε καί τή  διαχειριζόμαστε στή ζωή μας;
Κι ν ξιοι ντες τν χειρότερων τιμωριν πολαμβάνουμε τίς μεγαλύτερες εεργεσίες, μέ ποιό δικαίωμα δέν θά μιμηθομε στω στό λάχιστο τόν θεό Πατέρα, ντιγράφοντας μέ ψήγματα ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπους μας τήν δική Του συμπεριφορά.
                      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ