Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

ΤΟ Ζ' ΕΩΘΙΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το έβδομον Αναστάσιμον εωθινόν Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα
του όρθρου της Κυριακής.

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον: Κ.1 – 10.

ΤΗ δέ μιά των σαββάτων, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωϊ, σκοτίας έτι ούσης, εις το μνημείον, και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν όν εφίλει ο Ιησούς, και λέγει αυτοίς: «ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου, και ουκ οίδαμεν πού έθηκαν αυτόν.» εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δέ οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον, και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ου μέντοι εισήλθεν. Έρχεται ούν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτώ, και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα, και το σουδάριον, ο ήν επι της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενον, αλλά χωρίς, εντετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε ούν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθών πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσεν. Ουδέπω γάρ ήδεισαν την γραφήν ότι δεί αυτόν εκ νεκρών αναστήναι. Απήλθον ούν πάλιν προς εαυτούς οι μαθηταί.

Απόδοση

Την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, το πρωί, κι ενώ ακόμα ήταν σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Τρεχει, λοιπόν, και πηγαίνει στο Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Και τους λεει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν». Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος κι ο άλλος μαθητής κι έρχονταν στο μνήμα. Έτρεχαν κι οι δυο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο κι έφτασε πρώτος στο μνήμα. Σκύβει μέσα να δει και βλέπει τις νεκρικές πάνινες λουρίδες στο έδαφος, δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά κι ο Σίμων Πέτρος, που ερχόταν πίσω του, και μπήκε μέσα στο μνήμα. Εκεί βλέπει στο έδαφος τις πάνινες λουρίδες κάτω, και το σουδάριο με το οποίο είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις λουρίδες, αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Εκείνη τη στιγμή, μπήκε μέσα κι ο άλλος μαθητής, που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, τα είδε αυτά και πίστεψε. Γιατί ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη Γραφή, που λεει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θ’ ανασταινόταν από τους νεκρούς. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους.

Επιμέλεια κειμένων, Ιωάννης Τρίτος

ΠΗΓΗ:www.orp.gr