Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Μέσα στούς ταραγμένους καιρούς πού ζομε πολλοί κμεταλλεύονται τή φιλοπατρία καί τήν εαισθησία το κριτικο λαο μας καί μφανίζονται ς σωτρες το θνους. Πρόσφατα πισκέφθηκε τήν πόλη μας γνωστός στό πανελλήνιο ρτέμης Σώρρας, ποος πευθύνθηκε σέ πυκνό κροατήριο προβάλλοντας τίς προτάσεις του γιά τήν πορεία τς χώρας. Δέν εμαστε ρμόδιοι νά τοποθετηθομε π’ ατν. χουμε μως χρέος νά νημερώσουμε τόν πιστό ρθόδοξο λαό τι στήν ς νω κδήλωση σοι πό τούς παρευρισκομένους θέλησαν νά γίνουν μέλη τς ταιρείας το κ. Σώρρα «λλήνων Συνέλευσις» κλήθηκαν νά δώσουν μαδικό ρκο, μνύοντας μεταξύ λλων καί στό θεό Δία: «Τάσσομαι καί φοσιώνομαι ες τόν λόγον τς νότητας το παναγάθου ρχοντος φωτός μέ καρδιά καί ψυχή συντονισμένη στίς φωτεινές δυνάμεις το Ζεύς (sic)…..ρκίζομαι στόν πόλυτο σεβασμό τν ντολν το Ζεύς» Μέ μία προσεκτική νάγνωση το ρκου καί δαέστερος μπορε νά διαπιστώσει τι ταιρεία «λλήνων Συνέλευσις» εναι να κόμα χημα τς νεοειδωλολατρίας καί ς κ τούτου συμμετοχή σέ ατή εναι σαφς ντίθετη μέ τήν ταυτότητα το ρθοδόξου χριστιανο.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ