Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

ΤΟ Γ' ΕΩΘΙΝΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ "ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ" ΣΕ ΗΧΟ Γ' ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΣΑΚΙΡΑΝΗ


Το τρίτον Αναστάσιμον εωθινόν δοξαστικόν ιδιόμελον.
Ποίημα Λέοντος βασιλέως του σοφού.
Ήχος Γ'

Της Μαγδαληνής Μαρίας, την του Σωτήρος ευαγγελιζομένης, εκ νεκρών Ανάστασιν και εμφάνειαν, διαπιστούντες οι Μαθηταί, ωνειδίζοντο το της καρδίας σκληρόν. Αλλά τοις σημείοις καθοπλισθέντες και θαύμασι, προς το κήρυγμα απεστέλλοντο. Και σύ μέν Κύριε, προς τον αρχίφωτον ανελήφθης Πατέρα, οι δε εκήρυττον πανταχού τον λόγον, τοις θαύμασι πιστούμενοι. Διό οι φωτισθέντες δι” αυτών, δοξάζομέν σου, την εκ νεκρών Ανάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.

Όταν η Μαγδαληνή Μαρία έφερε στους αποστόλους το χαρμόσυνο άγγελμα της αναστάσεως εκ των νεκρών και εμφανίσεως του Σωτήρος Χριστού, εκείνοι δυσπιστούσαν και ο Κύριος τους επέπληξε για τη σκληρότητα της καρδιάς τους και την απιστία τους. Αλλά όταν Συ Κύριε, τους όπλισες σαν με άλλα πνευματικα όπλα με τα σημεία και τα θαύματα, που συνόδευαν την ανάστασή Σου, εκείνοι με θάρρος δέχθηκαν την αποστολή για το κηρυγμα του Λόγου Σου. Και Συ μεν Κύριε, ανελήφθης προς τον αρχηγό του φωτός Ουράνιο Πατέρα Σου, ενώ εκείνοι κήρυξαν παντού τον λόγο Σου, που γινόταν πιστευτός, αφού συνοδευόταν από τα θαύματα. Γι’ αυτό και εμείς που έχουμε φωτισθεί στο πέρασμα των αιώνων από το κηρυγμά τους, δοξάζουμε την ανάστασή Σου εκ των νεκρών, φιλάνθρωπε Κύριε.

Απόδοση, Μοναχής Θεοδοσίας


ΠΗΓΗ:www.orp.gr