Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ "ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ

Ήχος πλ.β'
Δόξα Πατρι...Και νυν...

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών. 


Ψάλλει με την ψυχή του ο αείμνηστος Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Δημήτριος Σουρλαντζής